belanghebbendheid

belanghebbende
Belanghebbendheid

Ontvankelijkheid belanghebbende dient telkens opnieuw te worden beoordeeld bij nieuw besluit. Bestuursrechter is niet gebonden aan een oordeel in eerdere uitspraken en het gezag van gewijsde geldt hier niet.