Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Belanghebbendheid

Het uitgangspunt dat bij een besluit belanghebbendheid steeds opnieuw dient te worden beoordeeld is recentelijk nogmaals bevestigd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak d.d. 5 april 2017.

In deze kwestie was het zo dat een eigenaar van enkele panden in een winkelcentrum ageerde tegen het verlenen van een omgevingsvergunning, strekkende tot de bouw van een nieuw retailpark. Dit retailpark zou worden gebouwd op ongeveer 13 kilometer van het betreffende winkelcentrum. De rechtbank oordeelde dat de eigenaar van de winkelpanden niet kan worden gezien als belanghebbende vanwege het feit dat de eigenaar niet in hetzelfde marktsegment werkzaam is als het marktsegment dat voorkomt in de beoogde plannen voor het retailpark. Er was derhalve geen sprake van een actueel en concreet belang dat door de verleende omgevingsvergunning wordt geraakt.

Tussentijds wordt de omgevingsvergunning (om andere redenen) ingetrokken. Desondanks stelt de eigenaar van de winkelpanden toch hoger beroep in. Hij stelt dat hij wel als belanghebbende gezien dient te worden omdat de kans bestaat dat op diezelfde plek waar de omgevingsvergunning voor is verleend strekkende tot de bouw van het retailpark, een nieuwe vergelijkbare ontwikkeling zou kunnen worden gemaakt.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beoordeelt vervolgens de eigenaar van de winkelpanden wel als ontvankelijk maar bij een gebrek aan belang wordt niet toegekomen aan een (inhoudelijke) beoordeling. Het bestreden besluit was immers reeds ingetrokken en bij een eventueel nieuw besluit zou dan opnieuw kunnen worden geageerd.

Belangrijke conclusie is dat belanghebbendheid bij elk besluit opnieuw moet worden beoordeeld en dat de bestuursrechter dus niet gebonden is aan eerdere uitspraken

Related Posts

Houben & van Dijck