echtelijke woning

zwijgen II
Mijn ex-echtgenoot heeft iets verzwegen!

Bij een echtscheiding moet de boedel van de echtgenoten gescheiden worden. Iedere echtgenoot kan op grond van de wet verlangen dat er voorafgaand aan de verdeling of verrekening een boedelbeschrijving wordt gemaakt. Een verdeling of verrekening kan uiteraard ook aanvangen zonder concrete boedelbeschrijving. Het gaat er om dat partijen in ieder geval alles samen verdelen, dan wel alles in kaart brengen dat tot het te verrekenen vermogen behoort. Maar wat nu als een van de twee echtgenoten iets verzwijgt en de andere echtgenoot daar later achter komt?  

investering
Investeren in de woning van je partner/echtgenoot

In de praktijk wordt er regelmatig geld geïnvesteerd in de woning van een partner of echtgenoot, bijvoorbeeld voor de financiering van een aanbouw. De ene echtgenoot/partner investeert dan privégelden in de eigendom van de andere echtgenoot/partner (of in gezamenlijk eigendom). Hierdoor wordt hij niet ineens mede-eigenaar, maar zit zijn privégeld wel in het huis. Wat nu als deze echtgenoten/partners uit elkaar gaan? Krijgt de investerende echtgenoot/partner zijn geld dan terug en deelt hij mee in de waardestijging- of daling van zijn investering?