Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Verkoop gemeenschappelijke woning

Indien uw ex-partner niet meewerkt aan de verkoop van een gemeenschappelijke (echtelijke) woning in het geval van echtscheiding of een verbreking van de samenleving,  heeft u een aantal opties om de medewerking aan de verkoop af te dwingen.

De vraag die eerst gesteld moet worden is of er al overeenstemming is over het te koop zetten van de woning. Bent u het er samen over eens dat de woning moet worden verkocht of verzet uw ex-partner zich (ook) tegen de door u gewenste verkoop?

Verdeling

In het laatste geval zal eerst de wijze van verdeling van de gemeenschappelijke woning vastgesteld moeten worden. In de wet is geregeld dat niemand tegen zijn zin in onderdeel hoeft te blijven van een gemeenschap. U kunt dus in beginsel om de verdeling van een gemeenschappelijk eigendom vragen. Indien u samen niet tot een verdeling komt, kunt u de rechter vragen om een verdeling vast te stellen. Een van de mogelijkheden is de verdeling door middel van een verkoop waarna de over- of onderwaarde wordt verdeeld.

Geen medewerking

Bent u het er wel samen over eens dat de woning verkocht moet worden (of is de verdeling vastgesteld) maar werkt uw ex-partner vervolgens niet mee aan de concrete verkoop, door bijvoorbeeld geen opdracht tot verkoop aan de makelaar te geven, de koopovereenkomst niet te tekenen, niet mee te werken aan de levering of de vraagprijs niet te verlagen, dan heeft u ook juridische opties.

U kunt de rechter vragen om uw ex-partner te veroordelen tot medewerking aan de verkoop, al dan niet op straffe van een dwangsom. Het nadeel van deze optie is dat het nog maar de vraag is of uw ex-partner na het vonnis ook daadwerkelijk meewerkt. In het ergste geval negeert uw ex-partner de uitspraak van de rechter en kunt u de dwangsommen incasseren. U heeft dan wel zijn/haar geld, maar niet zijn haar medewerking! De woning is dan nog altijd niet verkocht.

Het is daarom ook mogelijk om de verdeling van de woning te vorderen en de rechtbank te vragen om te bepalen dat het vonnis in de plaats treedt van de toestemming van uw ex-partner. U kunt dan met het vonnis zelf de koopovereenkomst en/of de akte van levering ‘ondertekenen’. De rechter zet dan als het ware de handtekening van uw ex-partner. Op deze wijze kan de woning ook zonder de medewerking van uw ex-partner worden verkocht.

De meest verregaande mogelijkheid is de machtiging tot het te gelde maken van de woning. U vraagt de rechter dan om een algehele machtiging om de woning helemaal zelf te verkopen. U kunt uw ex-partner dan dus geheel passeren in het bepalen van de vraag- en verkoopprijs, de totstandkoming van de koopovereenkomst en de levering bij de notaris. U moet dan natuurlijk wel een groot belang bij deze machtiging hebben. De rechter kan daarom ook voorwaarden aan de machtiging verbinden.

Veel van de genoemde mogelijkheden kan in kort geding worden voorgelegd aan de rechter. Als u een spoedeisend belang bij de verkoop heeft, dan kan de rechter dus snel duidelijkheid geven. Soms zijn er meerdere procedures nodig om uiteindelijk tot verkoop van de woning te kunnen komen.

Wilt u advies over de mogelijkheden van verkoop van de gezamenlijke woning of verdeling in zijn algemeenheid, dan kunt u contact opnemen met een van onze familierechtadvocaten.

 

 

Related Posts

Houben & van Dijck