Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Investeren in de woning van je partner/echtgenoot

In de praktijk wordt er regelmatig geld geïnvesteerd in de woning van een partner of echtgenoot, bijvoorbeeld voor de financiering van een aanbouw. De ene echtgenoot/partner investeert dan privégelden in de eigendom van de andere echtgenoot/partner (of in gezamenlijk eigendom). Hierdoor wordt hij niet ineens mede-eigenaar, maar zit zijn privégeld wel in het huis. Wat nu als deze echtgenoten/partners uit elkaar gaan? Krijgt de investerende echtgenoot/partner zijn geld dan terug en deelt hij mee in de waardestijging- of daling van zijn investering?

 Indien een echtgenoot/partner (ook als er geen sprake is van een huwelijk!) geld heeft geïnvesteerd in de woning van de andere echtgenoot/partner, ontstaat er een zogenoemd vergoedingsrecht dat opeisbaar wordt zodra het huwelijk of de relatie eindigt. De investerende echtgenoot/partner heeft dus recht op terugbetaling van zijn investering. Deze vergoedingsrechten leveren in de praktijk echter de nodige hoofdbrekens op.

Regeling voor echtgenoten

Sinds 2012 is er voor echtgenoten (ongeacht het huwelijksregime) en wettelijke regeling opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Waar voorheen de investerende echtgenoot op grond van jurisprudentie weliswaar recht had op terugbetaling van het geïnvesteerde bedrag, kon hij alleen het nominale bedrag terugvorderen. Investeerde de echtgenoot dus € 25.000,– dan kreeg hij ook € 25.000,– terug. Dit was vooral erg zuur voor de echtgenoten wiens investering inmiddels het dubbele waard was omdat de woning tijdens het huwelijk in waarde was verdubbeld.

De regeling is dus in 2012 veranderd door de in artikel 1:87 BW neergelegde beleggingsleer. Dit betekent dat er sindsdien wel degelijk rekening wordt gehouden met een waardestijging of daling van de woning en dat de investering dus ook in waarde stijgt of daalt. De investerende echtgenoot profiteert mee van de voordelen van zijn investering. Het mes snijdt echter aan twee kanten want ook een waardevermindering komt in beginsel voor rekening van de investerende echtgenoot als het geld met zijn toestemming in de woning is geïnvesteerd.

 Regeling geldt niet voor samenwoners

De sinds 2012 in de wet neergelegde regeling voor de vergoedingsrechten geldt echter niet voor partners zonder huwelijk (tenzij zij dit in een samenlevingsovereenkomst afspreken). Dit betekent dat de investerende partner alleen aanspraak kan maken op de nominale vergoeding van zijn investering en niet op de waardestijging of –daling van zijn investering.

Op dit onderdeel is er dus een groot verschil tussen de positie van een getrouwde investeerder en een investeerder die niet met zijn partner is getrouwd. Voor stellen die niet trouwen is mijn aanbeveling om goede afspraken hierover te maken in een samenlevingsovereenkomst om later niet verrast te worden.

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Houben & van Dijck