samenwonen

gezin
Kinderalimentatie en de nieuwe partner

In de praktijk komt vaak de vraag of de alimentatiebijdrage wijzigt zodra één van de twee ex-partners een nieuwe partner krijgt.  Deze vraag is niet zo simpel te beantwoorden. Het hangt namelijk af van de omstandigheden van het geval. Is er een nieuwe partner aan de zijde van de alimentatiebetaler of aan de zijde van de alimentatieontvanger? En zijn de kersverse partners alleen verliefd, verloofd of ook… getrouwd?

investering
Investeren in de woning van je partner/echtgenoot

In de praktijk wordt er regelmatig geld geïnvesteerd in de woning van een partner of echtgenoot, bijvoorbeeld voor de financiering van een aanbouw. De ene echtgenoot/partner investeert dan privégelden in de eigendom van de andere echtgenoot/partner (of in gezamenlijk eigendom). Hierdoor wordt hij niet ineens mede-eigenaar, maar zit zijn privégeld wel in het huis. Wat nu als deze echtgenoten/partners uit elkaar gaan? Krijgt de investerende echtgenoot/partner zijn geld dan terug en deelt hij mee in de waardestijging- of daling van zijn investering?