Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Kinderalimentatie en de nieuwe partner

In de praktijk komt vaak de vraag of de alimentatiebijdrage wijzigt zodra één van de twee ex-partners een nieuwe partner krijgt.  Deze vraag is niet zo simpel te beantwoorden. Het hangt namelijk af van de omstandigheden van het geval. Is er een nieuwe partner aan de zijde van de alimentatiebetaler of aan de zijde van de alimentatieontvanger? En zijn de kersverse partners alleen verliefd, verloofd of ook… getrouwd?

Getrouwde partners

De wet schrijft voor dat een stiefouder onderhoudsplichtig is voor de stiefkinderen die in het gezin met zijn echtgeno(o)t(e) opgroeien. Men wordt alleen stiefouder door het huwelijk met de ouder van een kind, en dus niet (!) door samenwoning. Met andere woorden, alleen de getrouwde partner wordt onderhoudsplichtig voor kinderen die in het (samengestelde) gezin wonen.

Een huwelijk heeft dus invloed op de alimentatiebijdrage. Van belang is het feit of de kinderen opgroeien in het gezin van de ouder met de stiefouder, in dit geval is de nieuwe partner namelijk onderhoudsplichtig jegens die kinderen. Aan de andere kant kan er ook sprake zijn van een onderhoudsverplichting ten opzichte van de kinderen van de nieuwe partner, de stiefkinderen van de alimentatiebetaler of ontvanger, indien deze kinderen in het nieuwe gezin wonen. Dit speelt ook een rol omdat de draagkracht van deze ouder dan over meer kinderen verdeeld moet worden.

Een nieuwe echtgeno(o)t(e) zonder kinderen of zonder kinderen in het nieuwe samengestelde gezin (bijvoorbeeld omdat de (stief) kinderen bij de andere ouder wonen) heeft waarschijnlijk geen effect op de alimentatiebijdrage omdat er dan geen onderhoudsverplichting is.

Een huwelijk aan de zijde van de alimentatiebetaler of de alimentatieontvanger is mogelijk een gewijzigde omstandigheid in de zin van de wet die de herbeoordeling van de alimentatiebijdrage kan rechtvaardigen. Zie hiervoor ook mijn blog Betaal ik teveel kinderalimentatie?

 

Samenwoners

Bij samenwoners zit het anders. Omdat de wet bepaalt dat alleen getrouwde stellen onderhoudsplichtig jegens de stiefkinderen worden, gaat deze regel dus niet op voor nieuwe partners zonder echtelijke verbintenis. Indien er alleen sprake is van samenwonen is de nieuwe partner dus niet onderhoudsplichtig. Er bestaat ook geen onderhoudsplicht voor de kinderen van de nieuwe partner.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht heeft het feit dat er een nieuwe partner in het spel is, ook geen invloed op de draagkrachtberekening. Omdat er bij de berekening van draagkracht ten behoeve van kinderalimentatie alleen wordt gerekend met een forfaitaire woonlast (30% van het netto besteedbaar inkomen), heeft de omstandigheid dat er een nieuwe partner in het spel is geen invloed op deze woonlastcomponent. Of de woonlasten nu gedeeld worden of niet, doet dus helemaal niet ter zake. Er wordt vanuit gegaan dat iemand 30% van zijn netto inkomen aan wonen besteed, met of zonder partner. Dit is overigens anders bij de berekening van partneralimentatie. Gelet op deze uitgangspunten heeft het feit dat een van de twee partners een nieuwe partner heeft waarmee wordt samengewoond meestal geen invloed op de alimentatiebijdrage.

Wilt u meer informatie over deze specifieke richtlijnen bij samengestelde gezinnen, dan kunt u contact opnemen met een van onze familierechtadvocaten van Houben & Van Dijck advocaten.

 

 

 

 

 

Related Posts

Houben & van Dijck