strafrecht aangifte vals verdachte

loep
De bewijsvraag in het strafrecht

Bewijzen is aantonen dat in redelijkheid niet kan worden getwijfeld aan de juistheid van het verwijt dat aan de verdachte wordt gemaakt. Deze taak ligt primair bij het Openbaar Ministerie en aanvullend bij de rechter. In ieder geval niet bij de verdachte, die is namelijk onschuldig totdat het tegendeel kan worden bewezen. Maar wanneer kan het ten laste gelegde feit nu door een rechter bewezen worden verklaard?

politie
Valse aangifte

Is er valse aangifte gedaan tegen jou of word je door een valse aangifte van een strafbaar feit beschuldigd dat jij niet hebt gedaan? Dan leggen wij je hier de (on)mogelijkheden kort uit.