zorgkorting

procent
Zorgkorting

Ouders zijn onderhoudsplichtig jegens hun kinderen. De kinderalimentatiebijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte van de kinderen enerzijds en de draagkracht van de onderhoudsplichtige ouders anderzijds. Op grond van een behoefte- en draagkrachtberekening kan er vervolgens een alimentatiebijdrage worden vastgesteld. Er wordt echter óók rekening gehouden met de kosten die de gedeelde zorg in de vorm van een zorg- en contact- of omgangsregeling met zich meebrengen. Op dat moment draagt de onderhoudsplichtige ouder immers ook kosten voor de kinderen.