Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Introductie nieuw zorgkortingspercentage 5%

Onlangs is de nieuwste versie 2018 van het rapport Alimentatienormen, het Tremarapport, gepubliceerd. Het Tremarapport wordt opgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen en bevat aanbevelingen voor een eenvormige praktische invulling van de wettelijke maatstaven behoefte en draagkracht  voor alimentatieberekeningen. Periodiek wordt een actuele versie van het rapport gepubliceerd, zodat de alimentatienormen up-to-date blijven met de meest recente uitgangspunten, cijfers en jurisprudentie.

Een van de belangrijkste wijzigingen in het nieuwste Tremarapport is de introductie van een zorgkortingspercentage van 5% bij gedeelde zorg gedurende minder dan 1 dag per week. Indien er een zorgregeling of omgangsregeling tussen de kinderen en de onderhoudsplichtige ouder is (bijvoorbeeld de vader) dan draagt hij op die momenten ook een deel van de kosten van de kinderen. Deze kosten worden als zorgkorting geheel (of soms deels) op de alimentatiebijdrage van de vader in mindering gebracht, mits er voldoende draagkracht is om in de behoefte van de kinderen te voorzien. De concrete zorgkorting bedraagt altijd een percentage van de behoefte van de kinderen, en is in elke situatie dus anders.

Het Tremarapport schreef voorheen een percentage tussen 15% en 35% voor, afhankelijk van de omvang van de zorg- of omgangsregeling.

  • 15% bij gedeelde zorg op gemiddeld 1 dag per week
  • 25% bij gedeelde zorg op gemiddeld 2 dagen per week
  • 35% bij gedeelde zorg op gemiddeld 3 dagen per week.

In het nieuwste rapport is daar dus een categorie aan toegevoegd, te weten 5%  zorgkorting:

  • 5% bij gedeelde zorg gedurende minder dan 1 dag per week

Het nieuwe zorgkortingspercentage voorziet in een behoefte uit de praktijk waarin soms sprake is van een situatie dat er wel omgang is, maar slechts zeer beperkt. Het was in deze gevallen niet redelijk om géén zorgkorting te hanteren, maar een percentage van 15% van de behoefte, hetgeen soms honderden euro’s was!, was te veel van het goede. Het nieuwe percentage van 5% geeft in deze situaties dus uitkomst.

Let wel, de aanbeveling dat er géén zorgkortingspercentage in minder strekt op de alimentatiebijdrage indien er helemaal géén omgang is, bijvoorbeeld als een van de ouders de  zorgregeling niet nakomt, blijft ongewijzigd.

Zie voor een link naar het meest recente Tremarapport: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/tremarapport-versie-2018-januari.pdf

 

 

Related Posts

Houben & van Dijck