Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Vaststellen/ontkennen van het vaderschap

Help, mijn partner weigert ons kind te erkennen… Help, mijn echtgenoot is niet de vader van het kind… Help, mijn echtgenoot is zwanger van een ander… Wat nu?! Een voorbeeld van vragen die wij in de praktijk tegenkomen waarbij men graag wil weten wat in zo’n situatie de (juridische) gevolgen en mogelijkheden zijn. Begrijpelijk! In het onderstaande leest u daarover meer.

Allereerst is het goed om te weten dat er een verschil is tussen biologisch en juridisch ouderschap. Dat maakt het (soms) ook zo ingewikkeld. De biologische ouders van een kind hoeven namelijk niet per se ook de juridische ouders te zijn van een kind. Wanneer een kind wordt geboren uit een huwelijk, worden de echtgenoten automatisch juridisch ouder van het kind. Dit geldt ook voor geregistreerde partners. Bij een stel dat ongehuwd samenwoont, ligt dat anders. Bij de geboorte van een kind wordt de biologische moeder automatisch ook juridisch moeder, echter voor het ontstaan van juridisch vaderschap is in dat geval een extra handeling nodig (o.a. erkenning).

Gerechtelijke vaststelling vaderschap:
Het komt wel eens voor dat de man die het kind heeft verwekt, weigert het kind te erkennen terwijl moeder en/of het kind zelf wel willen dat de man het kind erkent. In dat geval kunnen zowel moeder als het kind zelf een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap indienen bij de rechtbank. Let wel, een kind kan een dergelijk verzoek enkel indienen als hij/zij ouder is dan 16 jaar. Daarnaast is het kind in tegenstelling tot de moeder niet gebonden aan termijnen.

Op het moment dat via deze weg het biologische vaderschap wordt vastgesteld (veelal via een DNA onderzoek), wordt de man (ook) juridisch vader van het kind. Hierdoor is de man onder andere onderhoudsplichtig ten opzichte van het kind. Daarnaast heeft dit erfrechtelijke gevolgen, kan het kind de naam van de vader verkrijgen, is er recht op contact tussen vader en kind ingevolge de wet en kan dit invloed hebben op de nationaliteit van het kind.

Ontkenning van het vaderschap:
Zoals we al zagen in dit artikel worden echtgenoten automatisch beiden juridisch ouder van een kind wanneer een kind wordt geboren uit een huwelijk. Het kan echter voorkomen dat de echtgenoot van de moeder niet de verwekker is van haar pasgeboren kind. Op basis van het voorgaande is de echtgenoot dan wel de juridische vader van het kind. In zo’n situatie kunnen partijen er belang bij hebben dat het vaderschap kan worden ontkend op grond van het feit dat de man niet de biologische vader is van het kind. Ontkenning betekent dat het vaderschap met terugwerkende kracht ongedaan wordt gemaakt. Wil een der partijen dat, dient er ook een verzoek bij de rechtbank te worden ingediend.

Er zijn wel enkele uitzonderingen op het ontkennen van het vaderschap. Het vaderschap kan niet worden ontkent als de man heeft ingestemd met een zogeheten daad van verwekking dat het kind tot gevolg kan hebben gehad (bijvoorbeeld bij donorinseminatie). Daarnaast gaat een ontkenning niet op wanneer de man al voorafgaand aan het huwelijk (of het geregistreerd partnerschap) wist dat de vrouw zwanger was. Zelfs al wist hij op dat moment al dat niet hij maar een derde de verwekker van het kind is. Dit laatste ligt (gelukkig) evenwel anders als de vrouw de man onjuist heeft geïnformeerd. Mocht de vrouw de man omtrent het verwekkerschap hebben bedrogen, dan kan de vaderontkenning nog wel worden toegewezen.

Hulp nodig? Houben & Van Dijck Advocaten helpt u graag!
Zoals blijkt uit dit artikel, heeft het juridisch ouderschap nogal wat gevolgen. Men kan er in bepaalde situaties (zie hierboven) dan ook belang bij hebben om een verzoek tot vaststelling of ontkenning van het vaderschap in te dienen bij de rechtbank. Voor deze procedures heeft men altijd een advocaat nodig. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Onze personen- en familierechtadvocaten krijgen graag samen met u naar de mogelijkheden en staan u graag bij in een juridische procedure.

 

Geschreven door: Judith van Berlo 

Houben & van Dijck