Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Voorstel: pensioen automatisch verdeeld bij echtscheiding

Recent heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, een voorstel gedaan tot automatische verdeling van het pensioen over beide ex-partners na echtscheiding. Dit zodat ex-partners niet nog jaren lang na een echtscheiding van elkaar afhankelijk zijn en zodat zij meer regie krijgen over hun eigen financiƫle planning.

Verevening pensioenrechten
Bij echtscheiding hebben beide ex-partners in beginsel recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens huwelijk is opgebouwd. Over het algemeen gaat die verdeling momenteel via verevening. De pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) betaalt het ouderdomspensioen aan de ene ex-partner uit op het moment dat de andere ex-partner met pensioen gaat (en vice versa). Om tot uitbetaling over te kunnen gaan, moet de pensioenuitvoerder wel op de hoogte zijn van de echtscheiding. Hiervoor dient men binnen twee jaar na echtscheiding een vereveningsverzoek te doen bij de pensioenuitvoerder. Doet men dat niet, of doet men dat te laat, moeten de ex-partners zelf de uitbetaling van het te verdelen pensioen regelen.

Voorstel automatische verdeling
Als het aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, gaat het bovenstaande in de toekomst veranderen. Hij is van mening dat de verdeling van ouderdomspensioen eenvoudiger kan en moet gaan en stelt daarom een automatische verdeling voor. Dit houdt in dat de pensioenuitvoerders de pensioenrechten direct na scheiding gaan verdelen tussen de ex-partners en niet pas vlak voor de ingang van het pensioen. Hierdoor krijgen beide ex-partners een eigen pensioenaanspraak hetgeen tot gevolg heeft dat beide ex-partners meer regie op hun eigen financiƫle planning krijgen. Ook worden op deze manier, aldus de minister, de kwetsbare (ex)partners beter beschermd.

Aanpassing Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Minister Koolmees wil dit doorvoeren door een aanpassing van de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. De komende tijd zal de minister het voorstel verder uitwerken waarbij onder andere de pensioensector wordt betrokken. De verwachting is nu dat het uitgewerkte voorstel medio 2019 binnen de Tweede Kamer zal worden besproken.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/09/pensioen-automatisch-verdeeld-bij-scheiding

Geschreven door: Judith van Berlo

Related Posts

Houben & van Dijck