Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Wetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen ook aangenomen door de Eerste Kamer

30 maart 2017   mr. E. Kweens

De Eerste Kamer heeft op 28 maart 2017 met een nipte meerderheid (38 stemmen voor en 37 stemmen tegen) het wetsvoorstel aangenomen waarmee de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt.

Op dit moment kent Nederland, nog als één van de weinige landen ter wereld, een algehele gemeenschap van goederen. Als echtgenoten niets laten vastleggen trouwen zij standaard in gemeenschap van goederen. Hierdoor worden alle bezittingen en schulden van de echtgenoten door het huwelijk gemeenschappelijk, met uitzondering van een erfenis of schenking die onder een zogenaamde uitsluitingsclausule is verkregen. Echtgenoten kunnen van dit wettelijke uitgangspunt afwijken door bij de notaris huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Trouwen in algehele gemeenschap van goederen is binnenkort echter niet langer de standaard. Na invoering van de wet ontstaat er bij de aanvang van het huwelijk geen algehele gemeenschap van goederen meer, maar een beperkte gemeenschap van goederen. Alleen de bezittingen en de schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen worden gemeenschappelijk. Er ontstaan daardoor drie vermogens, namelijk één gemeenschappelijk vermogen en van iedere echtgenoot een privévermogen. De wet beoogt hiermee aan te sluiten bij de huidige maatschappelijke opvattingen. Uit de notariële praktijk blijkt namelijk dat steeds meer echtgenoten huwelijkse voorwaarden laten opstellen en dat testamenten en schenkingsakten bijna standaard een uitsluitingsclausule bevatten.

Als echtgenoten toch in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, of op een andere wijze willen afwijken van de beperkte gemeenschap van goederen, dan moeten zij dit bij de notaris laten vastleggen.

De wet is van toepassing op alle huwelijken die na de inwerkingtreding van de wet worden gesloten. Het is nog niet duidelijk wanneer de wet in werking zal treden. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen!

Houben & van Dijck