Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een onderdeel van het civiel recht dat de bijzondere verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Het arbeidsrecht kan grofweg worden opgesplitst in het individuele arbeidsrecht en het collectieve arbeidsrecht.

De bescherming van een werknemer is een belangrijk uitgangspunt in het arbeidsrecht. Dit impliceert dat wij overal in het arbeidsrecht bepalingen tegenkomen die beogen werknemers te beschermen, zoals het ontslagverbod tijdens ziekte, de loondoorbetalingsverplichtingen tijdens ziekte en de verplichte preventieve ontslagtoets. Bovendien worden veel zaken geregeld in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) die -zodra zij algemeen verbindend zijn verklaard- voor alle werknemers in een bedrijfstak gelden. Voor werknemers en werkgevers is het dus van belang om goed op de hoogte te zijn van alle arbeidsrechtelijke wetgeving.

Ingrijpende wijzigingen 2015

Door de invoering van de Wet Werk & Zekerheid is het arbeidsrecht in 2015/2016 ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen hebben betrekking op het versterken van de rechtspositie van flexwerkers, het ontslagrecht en het beperken van werkloosheid en het stimuleren van werken. Voor meer informatie over de wijzigingen kunt u kijken op de blogs wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015, wijzigingen ontslagrecht per 1 juli 2015, termijnen in het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en ontwikkelingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2016.

Ontslagrecht
Een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht is het ontslagrecht. Als werknemer weet u vaak niet wat u moet doen als u wordt geconfronteerd met een ontslagaanzegging. Het is daarom van belang om allereerst na te gaan of er sprake is van een rechtsgeldige reden voor ontslag en zo ja, of uw rechten (op bijvoorbeeld een WW-uitkering of vergoeding) voldoende zijn gewaarborgd.

Een werkgever kan op haar beurt te maken krijgen met economische tegenslag of een disfunctionerende werknemer, zodat van haar niet gevergd kan worden het dienstverband met deze werknemer in stand te houden. Een goed advies over de ontslagmogelijkheden is dan noodzakelijk.

Voor meer informatie over de verschillende ontslagmogelijkheden kunt u kijken op de blogs ontslagmogelijkheden en de beëindigingsovereenkomst.

Onderwerpen

Houben & Van Dijck Advocaten staat zowel werkgevers als werknemers bij. Onze arbeidsrecht advocaten behandelen onder meer de volgende onderwerpen:

  • De arbeidsovereenkomst, voor bepaalde en onbepaalde tijd;
  • De beëindigingsovereenkomst;
  • Arbeidsvoorwaarden & cao;
  • Concurrentiebeding, relatiebeding, ronselbeding;
  • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
  • Ontslag;
  • Reorganisatie en collectief ontslag;
  • Uitzendovereenkomsten, ZZP en detachering;
  • Reorganisatie en overname;
  • Opvolgend werkgeverschap en overgang van onderneming;

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040-2452555 of per e-mail  info@hvdadvocaten.nl of via het contactformulier op de homepage.

Houben & van Dijck