Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Ontwikkelingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2016

25 februari 2016   mr. J.J.L. Paijmans

Per 1 januari 2016 zijn er weer aspecten gewijzigd in het arbeidsrecht die zowel voor u als werkgever, als voor u als werknemer, van belang kunnen zijn. Hier volgt een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

Wet Flexibel Werken

Het is voor werknemers gemakkelijker geworden flexibeler te werken, althans de werknemer heeft meer te zeggen gekregen over zijn werkplek en werktijden. Een werkgever dient in beginsel in te stemmen met een verzoek vanuit de werknemer aangaande aanpassing van de arbeidsduur, werktijden en/of werkplek. Dit verzoek vanuit de werknemer kan overigens pas worden ingediend na een dienstverband van een half jaar. Enkel indien de werkgever aantoont dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen die zich tegen dit verzoek verzetten, kan de werkgever weigeren in te stemmen met een dergelijk verzoek.

Beperking duur WW

De maximale duur van de WW-uitkering bedraagt thans 38 maanden. Deze wordt echter beperkt tot 24 maanden. Vanaf 2016 wordt de maximale uitkeringsduur elk kwartaal met een maand verkort tot 24 maanden. Overigens is het mogelijk bij (algemeen verbindend te verklaren) CAO dat afspraken worden gemaakt over een door werkgevers en werknemers gezamenlijk te financieren deel van de WW-uitkering, waardoor de oorspronkelijke uitkeringsduur gelijk kan blijven.

Verhoging transitievergoeding

Al enige tijd geleden is de kantonrechtersformule, die gehanteerd werd bij het bepalen van ontslagvergoedingen, vervangen door de transitievergoeding. Als werkgever bent u deze verschuldigd wanneer een werknemer ten minste twee jaar in dienst is geweest. Werknemers bouwen gedurende de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst na elke periode van 6 maanden een transitievergoeding op van 1/6 van het maandloon (dus 1/3 maandloon per dienstjaar). Na de eerste 10 jaar bouwen ze een transitievergoeding op van 1/4 van het maandloon per periode van 6 maanden (een 1/2 maandloon per dienstjaar). De maximale hoogte van de transitievergoeding bedraagt € 76.000,00.

Houben & van Dijck