Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid: ontbindingsverzoeken vóór 1 juli 2015

11 juni 2015   mr. M.C.J. Houben

Hoe om te gaan (i.v.m. transitievergoeding) met verzoeken tot ontbinding arbeidsovereenkomst van vóór 1 juli waar de einddatum contract na 1 juli ligt?

Per 1 juli 2015 wijzigt de arbeidswetgeving in verband met de gedeeltelijke invoering van de Wet Werk en Zekerheid ingrijpend. De vraagt is inmiddels gerezen hoe er zal worden omgegaan met verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst die vóór 1 juli 2015 worden ingediend maar waarvan de ontbindingsdatum door het tijdsverloop van de procedure pas na 1 juli 2015 ligt.

Artikel XXII lid 1 aanhef en onder c van de Wet Werk en Zekerheid bepaalt dat afdeling 9 van titel 10 van boek 7 (over het einde van de arbeidsovereenkomst) van toepassing blijft op een geding dat is aangevangen voor het tijdstip (1 juli 2015) waarop artikel I onderdeel O in werking treedt (1 juli 2015. Zie ook het Besluit overgangsrecht transitievergoeding van 23 april 2015 Stb 2015 nr 172.

Door het overgangsrecht is het oude recht dus nog van toepassing op ontbindingsverzoeken die voor 1 juli 2015 zijn ingediend, ongeacht de concrete ontbindingsdatum. Er hoeft in dat geval geen transitievergoeding te worden betaald. Let wel, dit kan wel betekenen dat er een vergoeding conform de kantonrechtersformule betaald dient te worden. Of het in een concrete situatie verstandig is om een verzoek voor of na 1 juli a.s. in te dienen hangt af van alle omstandigheden.

Meer informatie?

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, kunt u contact opnemen met ons kantoor

Houben & van Dijck