Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Schadevergoeding voor een vertraagde vlucht

24 februari 2014

Het vliegverkeer is niet meer weg te denken uit het hedendaagse leven. Waar een aantal decennia geleden het vliegverkeer alleen was weggelegd voor de rijken der aarde bestelt men tegenwoordig al voor enkele tientjes een ticket naar een Europese hoofdstad. De prijsvechters strijden om de laagste prijs en het vliegverkeer neemt in omvang alleen maar toe. Eindhoven Airport was in 2012 goed voor bijna drie miljoen passagiers.

Als u vliegt wordt u soms geconfronteerd met vertraging. Er kunnen problemen ontstaan bij het inchecken, tijdens de vlucht maar ook worden vliegtuigen nog altijd bewust overboekt. Dit heeft soms een forse vertraging voor de passagier tot gevolg, met alle gevolgen van dien. De rechten van passagiers worden beschermd door Europese regelgeving. Het Europese Hof van Justitie heeft de regelgeving in diverse uitspraken aangescherpt.

Als u drie uur of later op uw eindbestemming aankomt heeft u recht op een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de afstand die u vliegt en de duur van de vertraging. Bovendien geldt dat u dient te reizen van, naar of via een Europese bestemming. De schadevergoeding staat verder los van de rechten van passagiers om gedurende de vertraagde tijd op een deugdelijke manier te worden verzorgd. De schadevergoeding kan oplopen van € 250,– tot € 600,– per persoon. Dit is een forse vergoeding.

De praktijk leert echter dat vliegtuigmaatschappijen de Europese regelgeving regelmatig naast zich neer proberen te leggen. Niet alleen worden claims van passagiers zonder duidelijke reden afgewezen, ook beroepen de vliegtuigmaatschappijen zich veelvuldig op bijzondere omstandigheden. Claims worden frequent afgewezen met een beroep op overmacht. Luchtvaartmaatschappijen zijn namelijk niet verplicht om compensatie te betalen indien de vertraging het gevolg is van ‘buitengewone omstandigheden’.

Echter, niet alle buitengewone omstandigheden resulteren in vrijstelling van de compensatieverplichting. De luchtvaartmaatschappij moet namelijk aantonen dat de bijzondere omstandigheden hoe dan ook niet voorkomen hadden kunnen worden door het treffen van (redelijke) maatregelen. Het moet dus gaan om omstandigheden waarop de luchtvaartmaatschappij geen daadwerkelijke invloed kon uitoefenen. Het Europese Hof heeft in dit kader in 2008 al besloten dat technische mankementen niet altijd verband houden met een gebeurtenis die buitengewoon is in het vliegverkeer en waar luchtvaartmaatschappijen geen invloed op kunnen uitoefenen. Diverse technische problemen horen gewoon bij de bedrijfsvoering van een luchtvaarmaatschappij. Waar de luchtvaartmaatschappijen zich dus vaak beroepen op buitengewone (technische) omstandigheden, zal de rechter op basis van Europese rechtspraak wellicht oordelen dat deze omstandigheden voor rekening van de luchtvaartmaatschappij dienen te blijven. U heeft als passagier dan alsnog recht op een schadevergoeding.

De termijn om een schadevergoedingsvordering in te stellen is op grond van de Nederlandse regelgeving over de vervoersovereenkomst twee jaar. Dit betekent dat u als passagier twee jaar de tijd heeft om een compensatie van de luchtvaartmaatschappij te vragen voor een vertraagde vlucht. Mijn advies is om altijd een schriftelijke verklaring van de luchtvaartmaatschappij te vragen in geval van een langdurige vertraging. Wordt uw claim naar uw mening onterecht afgewezen, vraag dan om juridisch advies.

mr. W.S. Maas

Houben & van Dijck