bewijs

download
Getuigen in een civiele zaak

Bij zowel civiele zaken als strafzaken speelt bewijs door middel van getuigen vaak een belangrijke rol. Deze blog gaat over het getuigenbewijs in een civiele zaak. Wat is uw positie als getuige. Bent u verplicht een verklaring af te leggen?

loep
De bewijsvraag in het strafrecht

Bewijzen is aantonen dat in redelijkheid niet kan worden getwijfeld aan de juistheid van het verwijt dat aan de verdachte wordt gemaakt. Deze taak ligt primair bij het Openbaar Ministerie en aanvullend bij de rechter. In ieder geval niet bij de verdachte, die is namelijk onschuldig totdat het tegendeel kan worden bewezen. Maar wanneer kan het ten laste gelegde feit nu door een rechter bewezen worden verklaard?