dagvaarding

6c95b794-c029-4ad8-85df-cdcb1a2d6994
Comparitie

Comparitie Civiele procedures zijn procedures tussen burgers onderling, bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. U moet dan denken aan…

dagvaarding
De dagvaardingsprocedure

De dagvaarding is een schriftelijk stuk waarin de vordering door de advocaat van de eisende partij wordt omschreven. De dagvaarding is bedoeld om de tegenpartij, de gedaagde, op te roepen om voor de rechtbank te verschijnen.