Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Comparitie

Civiele procedures zijn procedures tussen burgers onderling, bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. U moet dan denken aan bijvoorbeeld arbeidsgeschillen, huurgeschillen, burengeschillen, geschillen met een leverancier, een aannemer, een garage et cetera.

Civiele procedures worden gevoerd voor de rechtbank en vangen meestal aan met een dagvaarding waarin de eiser zijn vordering omschrijft. De gedaagde kan daar op reageren met een schriftelijk stuk dat de conclusie van antwoord wordt genoemd.

Nadat de conclusie van antwoord is ontvangen gaat de rechtbank beoordelen of de zaak geschikt is voor het houden van een comparitie. In veruit de meeste procedures beslist de rechtbank dat er een comparitie moet komen. De rechtbank zal dan eerst in overleg met partijen dag en tijdstip van de comparitie bepalen. Partijen worden daarom uitgenodigd om hun verhinderingen over de komende periode door te geven.

Een comparitie is een zitting waar partijen en hun advocaten naar toe moeten. In de regel vindt de comparitie plaats op de rechtbank. In ’s-Hertogenbosch is dat in het Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan 8, in Eindhoven in het gerechtsgebouw aan het Stadhuisplein 4.  Als daarvoor bijzondere redenen zijn dan kan de comparitie gehouden worden op de plaats waar het geschil zich afspeelt. Bij een burengeschil over een schutting is dat bij partijen thuis. Bij een geschil over een te bouwen woning is dat op de bouwplaats. Voordeel daarvan is dat de rechter die over de zaak moet oordelen dan een betere indruk kan krijgen waar het over gaat.

Een comparitie is niet bedoeld om de advocaten de gelegenheid te geven de zaak uitvoerig aan de hand van een notitie te bepleiten. Een comparitie is vooral bedoeld om de rechter de gelegenheid te geven aan partijen vragen te stellen en om te onderzoeken of het mogelijk is de zaak in onderling overleg te regelen en of een schikking kan worden bereikt. Vaak vindt tijdens een comparitie een schorsing plaats, zodat partijen buiten de aanwezigheid van de rechter met elkaar kunnen overleggen. Als een schikking wordt bereikt dan wordt daarvan proces-verbaal opgemaakt. Dat proces-verbaal heeft dezelfde kracht als een vonnis en kan zo nodig door de deurwaarder ten uitvoer worden gelegd.

Wordt geen schikking bereikt dan gaat de procedure verder. Op de comparitie kunnen dan afspraken gemaakt worden over het verdere verloop daarvan. De rechter kan bijvoorbeeld aangeven dat een of beide partijen bewijs van hun stellingen moeten leveren. Vaak vinden er dan later getuigenverhoren plaats.

Als u bij ons een zaak in behandeling heeft en daarin wordt een comparitie bepaald, dan zullen wij de comparitie samen met u goed voorbereiden.

Related Posts

Houben & van Dijck