Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Vakantiedagen en langdurige ziekte

09 oktober 2015   mr. M.C.J. Houben

Bent u vóór 1 januari 2012 langdurig ziek geweest en daarna ontslagen, dan kunt u mogelijk met terugwerkende kracht alsnog afbetaling afdwingen van te weinig uitbetaalde vakantiedagen.

Vóór 1 januari 2012 hoefde een werkgever volgens de Nederlandse wet alleen de vakantiedagen uit te betalen over de laatste zes maanden van de ziekte van de werknemer. Die regelgeving was strijdig met het Europese recht en is om die reden aangepast.

De Hoge Raad heeft in een recent arrest besloten dat de Staat de waarde van de misgelopen vakantiedagen dient te vergoeden aan werknemers die daar vóór 1 januari 2012 volgens Europees recht aanspraak op hadden kunnen maken.

De volgende link verwijst naar de uitspraak van de Hoge Raad: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:2722

Meer informatie?

Neem contact op met het secretariaat voor doorverwijzing naar één van onze arbeidsrechtadvocaten.

Houben & van Dijck