Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Verkoop onderneming en huurovereenkomst; indeplaatsstelling biedt uitkomst

Indien overdracht door de huurder aan een derde van het in het gehuurde door de huurder zelf of een ander uitgeoefende bedrijf gewenst wordt, kan de huurder vorderen dat hij gemachtigd wordt om die derde als huurder in zijn plaats te stellen.

De rechter beslist met inachtneming van de omstandigheden van het geval, met dien verstande dat hij de vordering slechts kan toewijzen, indien de huurder of de ander die het bedrijf uitoefent, een zwaarwichtig belang heeft bij de overdracht van het bedrijf. Bovendien zal de rechter een vordering afwijzen, indien de voorgestelde huurder niet voldoende waarborgen biedt voor een volledige nakoming van de overeenkomst en voor een behoorlijke bedrijfsvoering. Het is dus zaak om een verzoek tot indeplaatsstelling goed voor te bereiden.

Dit systeem maakt het mogelijk tegen de wil van een verhuurder in de overdracht van de huur van bedrijfsruimte te realiseren.

De rechter kan aan de machtiging voorwaarden verbinden of daarbij een last opleggen.

Heeft u vragen hierover of wenst u juridisch advies en/of bijstand? Neemt u dan gerust contact op met een van onze advocaten.

Related Posts

Houben & van Dijck