Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Bent u verantwoordelijk voor de volledige betaling van de huur als uw medehuurder niet aan zijn betalingsverplichting voldoet?

In bijna alle gevallen is het antwoord op deze vraag: ja. In de meeste huurcontracten waarbij twee personen huurruimte huren, staan beide namen op de huurovereenkomst. Er is dan sprake van contractuele medehuur. Dit betekent dat u beiden verantwoordelijk bent om de plichten uit de huurovereenkomst na te komen. Dat wil dus ook zeggen dat u allebei (hoofdelijk) aansprakelijk bent voor de volledige betaling van de huurbetaling. Het maakt daarbij voor de verhuurder niet uit wie van beide huurders niet is nagekomen, ook niet als dat een onderlinge afspraak tussen de huurders betreft.

U zult begrijpen dat dit in de praktijk nog al eens tot problemen leidt. U maakt bijvoorbeeld de onderlinge afspraak dat u als huurders beide zorgdraagt voor betaling van de helft van de maandelijkse huur. U betaalt ieder maand netjes de helft van de huur, maar na enige tijd blijkt dat uw medehuurder dat niet doet. Kan de verhuurder voor het resterende bedrag dan ook bij u aankloppen? Ja, dan kan. De verhuurder hoeft namelijk geen waarde te hechten aan de tussen de huurders gemaakte onderlinge afspraak, omdat in het contract staat dat u beiden verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor het betalen van de volledige huur. De verhuurder kan dus het gedeelte dat nog niet is betaald, gewoon verhalen op degene die al netjes aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Naast dat dit natuurlijk al een zeer vervelende omstandigheid is, kan dit ook nog tot gevolg hebben dat de huurovereenkomst wordt ontbonden. Wordt immers structureel een deel van de huur niet tijdig aan de verhuurder voldaan, voldoen beide huurders niet aan hun plicht om de huur te betalen. Er ontstaat dan een huurachterstand, hetgeen een ontbinding van de huurovereenkomst kan rechtvaardigen. Dit heeft vaak tot gevolg dat u de woning moet verlaten én tevens dient u alsnog de achterstallige huur te voldoen. Eventueel heeft u wel een vordering op de medehuurder (gelet op de onderlinge gemaakte afspraken), maar dit staat los van de verhouding tussen u als huurders en de verhuurder.

Bent u van plan om met een ander een woning of andere ruimte te huren en komt u beiden als huurder op het contract te staan? Wees u zich dan bewust van het bovenstaande. Gelet op de verstrekkende gevolgen bij het niet of het niet volledig voldoen van de huur, ondanks wiens schuld dat is, loont het om vooraf kritisch te zijn in uw zoektocht naar uw medehuurder zodat u zeker weet dat de maandelijkse financiële verplichtingen kunnen worden voldaan. Voorkomen is beter dan genezen.

Mocht het onverhoopt toch tot problemen leiden en dreigt de verhuurder met ontbinding van de huurovereenkomst? Dan is het raadzaam om op voorhand juridisch advies in te winnen, zodat mogelijk een ontbinding kan worden voorkomen. Vragen en/of hulp nodig? Wij staan u graag bij!

Geschreven door: Judith van Berlo

Related Posts

Houben & van Dijck