Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Aangifte

Strafbare feiten komen meestal ter kennis van de politie doordat het slachtoffer van een strafbaar feit daarvan aangifte doet.  Een veel voorkomend misverstand is het idee dat het altijd mogelijk is om een aangifte in te trekken. Vaak gaat het dan om een aangifte tegen een goede bekende, een (ex) partner of een familielid. Er zijn een paar dagen voorbij gegaan, de ruzie waarbij is geslagen en met spullen is gegooid is gesust en de aangever heeft spijt gekregen van de aangifte.

Als eenmaal een aangifte is gedaan dan is de zaak daarmee in handen van het Openbaar Ministerie en de officier van justitie gegeven. De officier van justitie bepaalt uiteindelijk of een aangifte leidt tot de vervolging van de persoon tegen wie de aangifte is gedaan. De officier van justitie moet dus beslissen.

Het is wel mogelijk om te proberen invloed uit te oefenen op de beslissing van de officier van justitie over de vervolging. Het wil nog wel eens helpen wanneer de aangever aan de officier van justitie een brief schrijft waarin de aangever verzoekt om niet tot vervolging over te gaan. Als de brief goed gemotiveerd is en het strafbare feit niet te ernstig is, dan kan de officier van justitie, mede beïnvloed door de brief van de aangever, beslissen om niet tot vervolging over te gaan. Wordt ondanks de brief toch tot vervolging overgegaan, dan kan de brief toch nog belangrijk zijn, omdat de brief een matigende invloed kan hebben op de hoogte van een eventuele straf.

Voor klachtdelicten geldt een uitzondering. Klachtdelicten zijn strafbare feiten die alleen vervolgd kunnen worden indien een klacht is ingediend. Voorbeelden van klachtdelicten zijn belediging, schaking en belaging. In de regel moet een klacht worden ingediend binnen drie maanden na de dag waarop de klachtgerechtigde (meestal het slachtoffer) kennis heeft genomen van het strafbare feit. Een klacht kan wel worden ingetrokken. Dat is uitdrukkelijk geregeld in artikel 67 van het Wetboek van Strafrecht. De termijn daarvoor is 8 dagen na de indiening van de klacht.  Als de klacht op tijd wordt ingetrokken dan kan de officier van justitie niet tot vervolging overgaan.

Wilt u meer informatie over aangifte en klachtdelicten, of wilt u dat er een brief geschreven wordt naar de officier van justitie omdat u spijt heeft van een aangifte, neem dan contact met ons op.

Related Posts

Houben & van Dijck