Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Vernieling

Een veel voorkomend strafbaar feit is vernieling. Regelmatig sta ik mensen bij die voor de rechtbank moeten verschijnen omdat zij verdacht worden van vernieling.

Vernieling is strafbaar gesteld in artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht. Niet alleen vernieling is in dat artikel strafbaar gesteld, maar ook het beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort.

De maximumstraf voor vernieling is 2 jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 20.500,00.

Voor een veroordeling voor vernieling is het nodig dat er opzet in het spel is. Wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van een verkeersongeval schade wordt veroorzaakt, dan is er, ook al is het verkeersongeval door een grote verkeersfout veroorzaakt, geen sprake van strafbare vernieling. Ook is het nodig dat het goed geheel of ten dele aan een ander toebehoort. Als u in een woedebui uw eigen spullen kort en klein slaat, dan bent u daarvoor niet strafbaar.

Ik heb in mijn praktijk een aantal keren situaties meegemaakt waarbij ik me heb afgevraagd of er sprake is van overtreding van artikel 350 SR. Zo heb ik een paar jaar geleden een cliënt bijgestaan die met wascokrijt een aapje op de betonnen zuil voor de mediamarkt aan de Mathildelaan in Eindhoven had getekend. Ik heb met verve bepleit dat er geen sprake is van vernieling of beschadiging als bedoeld in artikel 350 SR. De politierechter was het niet met mij eens (dat gebeurt zo af en toe) en heeft de cliënt veroordeeld voor beschadiging van de betonnen zuil.

Een andere casus is het geval van een arrestant die heeft geplast op de vloer van de politiecel waarin hij was opgesloten. Hij had dat niet gedaan uit hoge nood, want er was in de cel gewoon een toiletpot, maar uit kwaadheid. De vraag die aan ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, werd voorgelegd was of er door te plassen op de vloer van de politiecel sprake is geweest van het onbruikbaar maken van die politiecel. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het brengen van een voorwerp in een toestand, waardoor het voorwerp niet meer gebruikt kan worden voor het doel waarvoor het bestemd is, valt onder de reikwijdte van artikel 350 SR. Daarbij is niet van belang dat de onbruikbaarmaking van beperkte duur is en/of herstel zonder noemenswaardige kosten of inspanning mogelijk is. Een ondergeplaste politiecel moet eerst schoongemaakt worden, voordat de volgende arrestant daarin kan worden opgesloten. Dat is weliswaar een vies klusje, maar ook een klusje van beperkte duur. Even opdweilen, een sopje er overheen en het is klaar. De plassende arrestant is toch veroordeeld.

U merkt het: de Hoge Raad houdt zich bezig met de belangrijkste vragen van het leven!

Related Posts

Houben & van Dijck