Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Bezwaar en beroep in het bestuursrecht

Als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan dan kunt u daartegen in bezwaar en vervolgens in beroep. Maar hoe werkt dit nu precies? In dit artikel zal ik kort de hoofdlijnen van de bezwaar- en beroepsprocedure in het bestuursrecht behandelen.

Besluit

Allereerst is van belang dat u enkel bezwaar kunt maken tegen besluiten. Het begrip besluit is gedefinieerd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin is bepaald dat het moet gaan om een beslissing. Als een bestuursorgaan enkel inlichtingen geeft over de feiten, dan is er dus nog geen sprake van een besluit. Daarnaast moet het besluit schriftelijk zijn medegedeeld. Dit moet ruim worden uitgelegd. Zo is een e-mail ook schriftelijk. Ook moet het besluit afkomstig zijn van een bestuursorgaan en moet het gaan om een rechtshandeling. Dit betekent dat het een handeling is die gericht is op een rechtsgevolg. Tenslotte moet het gaan om een publiekrechtelijke rechtshandeling. Dit houdt in dat het om een rechtshandeling moet gaan waar alleen een bestuursorgaan toe bevoegd is.

Bezwaar

Als aan bovenstaande eisen is voldaan, dan is er sprake van een besluit, waartegen bezwaar kan worden gemaakt. De termijn om in bezwaar te gaan bedraagt zes weken. Het bezwaar moet binnen deze termijn schriftelijk zijn ingediend bij het betreffende bestuursorgaan. In de meeste gevallen heeft het bestuursorgaan een bezwaarcommissie. Nadat het schriftelijke bezwaar is ingediend, volgt er een hoorzitting bij deze bezwaarcommissie of bij het bestuursorgaan zelf. Als het bestuursorgaan een bezwaarcommissie heeft, zal deze commissie het bestuursorgaan adviseren over het besluit. Uiteindelijk zal het bestuursorgaan zelf beslissen of het bezwaar gegrond of ongegrond is. Is het bestuursorgaan van mening dat het bezwaar gegrond is, dan zal het zijn besluit vernietigen en een nieuw besluit nemen. Is het bezwaar ongegrond, dan blijft het besluit in stand. 

Beroep

Als het bezwaar ongegrond is verklaard, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. Ook dit moet schriftelijk gebeuren binnen zes weken. Het beroep moet echter worden ingediend bij de bestuursrechter. Als hoofdregel geldt dat er eerst bezwaar moet worden gemaakt voordat beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter. Mocht de bestuursrechter het beroep gegrond achten, dan vernietigt hij enkel de beslissing op het bezwaar. Dit betekent dat het bestuursorgaan vervolgens opnieuw een beslissing op het bezwaar zal moeten nemen.

Voor de hierboven beschreven procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Dit is echter wel vaak raadzaam. Zeker als de belangen groot zijn die op het spel staan, is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over een bestuursrechtelijke procedure of als u juridische bijstand wenst.

Related Posts

Houben & van Dijck