Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

De toegevoegde waarde van een hoorzitting bij de gemeente

Voordat een bestuursorgaan op een bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord. Het bestuursorgaan stelt daarvan in ieder geval de indiener van bezwaarschrift op de hoogte alsmede de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht.

Op de website van de Gemeente Eindhoven vindt u de navolgende uitleg over de mogelijkheid van een hoorzitting:

Het overgrote gedeelte van alle bezwaarschriften worden in een zogenaamde ambtelijke procedure behandeld. Dat wil zeggen dat de jurist die jouw bezwaar behandeld je uitnodigt voor een gesprek/hoorzitting.

Ambtelijke procedure

Tijdens dit gesprek leg je (nogmaals) uit waarom je het niet eens bent met het besluit dat de gemeente heeft genomen. De medewerker kan je daarna enkele vragen stellen. Hij of zij geeft ook uitleg, bijvoorbeeld als een regeling niet helemaal duidelijk is. Daarnaast is het mogelijk om eventuele oplossingen te bespreken.

Hoorzitting bij de Commissie voor bezwaarschriften

In een aantal gevallen worden de bezwaarschriften beoordeeld door een externe commissie. Het college heeft in een apart besluit vastgelegd welke bezwaarschriften naar deze Commissie voor bezwaarschriften gaan. Bij deze procedure wordt de hoorzitting geleid door 3 onafhankelijke, deskundige leden van de commissie en de jurist van de bezwaarafdeling bij wie jouw bezwaar in behandeling is.

De hoorzitting gaat als volgt in zijn werk:

Tijdens de hoorzitting mogen alle betrokken partijen een toelichting geven. Je bent als bezwaarmaker als eerste aan de beurt. Daarna geeft een vertegenwoordiger van de gemeente een toelichting op het besluit. Tot slot kan ook degene die een vergunning heeft gekregen waartegen jij bezwaar hebt gemaakt nog een reactie geven.

De Commissie stelt vragen over bijvoorbeeld onduidelijkheden rondom het besluit en de toelichting op de bezwaren. Als het nodig is, geeft de Commissie ook uitleg over wet- en regelgeving.

Tot slot kunnen alle partijen nog een laatste reactie geven.

Als de Commissie nog meer informatie nodig heeft, wordt dit tijdens de hoorzitting besproken. De Commissie geeft dan ook aan hoe met deze informatie wordt omgegaan.

Uiteindelijk geeft de Commissie een advies aan het college van B en W. Het College neemt dan een beslissing. Het kan het advies van de Commissie volgen, maar kan er ook van afwijken en een andere beslissing nemen.

Er kan een geluidsopname worden gemaakt van de hoorzitting.

Indien wordt nagelaten de indiener van een bezwaarschrift (of een derde belanghebbende) in de gelegenheid te stellen te worden gehoord, is dat in beginsel voldoende reden voor een schorsing en/of vernietiging, want de wetgever beschouwt de hoorzitting als een essentieel onderdeel van de bezwaarschriftenprocedure.

Door uitwisseling van informatie en wederzijdse standpunten kan vertrouwen van de burger in de overheid – ook als hij geen gelijk krijgt – worden versterkt.

Related Posts

Houben & van Dijck