Bestuursrecht

belanghebbende
Belanghebbendheid

Ontvankelijkheid belanghebbende dient telkens opnieuw te worden beoordeeld bij nieuw besluit. Bestuursrechter is niet gebonden aan een oordeel in eerdere uitspraken en het gezag van gewijsde geldt hier niet.

vulpen - Copy
VOG afgewezen? Maak bezwaar!

In steeds meer functies en bij steeds meer bedrijven is het bij aanvang van een nieuw dienstverband, of zelfs na enkele jaren tijdens eenzelfde dienstverband, noodzakelijk om een VOG te overleggen. Niet alleen in het geval van betaalde functies maar ook bij bepaald vrijwilligerswerk dient een VOG te worden overgelegd. Veelal heerst de gedachte onder minderjarigen, máár ook zeker onder volwassenen, dat indien men een overtreding of misdrijf heeft begaan in geen geval nog een VOG wordt afgegeven. Dit is ten onrechte.

1 3 4