Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Kamer(ver)huur, net iets andere regelgeving m.b.t. de opzegging

In het huurrecht kent men het begrip “huurbescherming”. Huurbescherming wil zeggen dat huurders worden beschermd tegen het opzeggen van de huurovereenkomst door de verhuurder. Dit om de huurders te beschermen tegen de vaak machtige positie van verhuurders. Verhuurders mogen immers niet zonder meer een huurovereenkomst opzeggen. Daartoe kan de verhuurder alleen overgaan als er sprake is van een in de wet genoemde beëindigingsgrond of wanneer de huurder met opzegging van de huur(overeenkomst) instemt.

Echter, voor kamerverhuur, ook wel hospita-verhuur genoemd, geldt een speciale regeling voor de opzegging van de huurovereenkomst. Het is goed dit in uw achterhoofd te houden op het moment, of liever voorafgaand aan het moment, dat u een kamer gaat huren in een woning waarin de verhuurder ook zijn of haar hoofdverblijfplaats heeft. Of natuurlijk andersom, dat u een kamer verhuurt in de woning waarin u zelf ook woont. In de praktijk komt dit regelmatig voor, denk bijvoorbeeld aan alleenstaanden en studenten.

Opzegging tijdens de proefperiode

 Op kamerverhuur is een proefperiode van negen maanden na ingang van de huurovereenkomst van toepassing. Gedurende deze proefperiode, aldus de eerste negen maanden van de huurovereenkomst, zijn de wettelijke bepalingen ter bescherming van de huurder niet, althans gedeeltelijk, van toepassing. U dient zich hier als huurder, maar ook als verhuurder, van bewust te zijn bij het aangaan van de huurovereenkomst. De verhuurder kan de huurovereenkomst tijdens deze proefperiode aldus zonder reden opzeggen en is daarbij niet gebonden aan de (dwingendrechtelijke) opzeggingsgronden welke voortvloeien uit de wet. De verhuurder kan de huurovereenkomst gedurende de eerste negen maanden dus heel gemakkelijk opzeggen, doch moet de verhuurder wel rekening houden met een opzegtermijn.

Opzegging na afloop van de proefperiode

Na afloop van de proefperiode zijn de dwingendrechtelijke bepalingen, waaronder dus ook de huurbescherming, wél van toepassing. Wordt de huurovereenkomst dus niet binnen de proefperiode beëindigd, heeft dit tot gevolg dat de verhuurder veel minder mogelijkheden heeft om de huurovereenkomst te beëindigen. Met andere woorden: de verhuurder heeft dan niet meer de bevoegdheid en vrijheid om de huurovereenkomst om welke reden dan ook zomaar te beëindigen. De verhuurder is immers na ommekomst van de proefperiode gebonden aan de opzeggronden, zoals deze in de wet staan opgesomd. Let wel, voor de verhuurder geldt wel een extra opzeggingsgrond waarop hij/zij een beroep kan doen om tot ontbinding van de huurovereenkomst over te gaan.

Huurt of verhuurt u middels de hospita-constructie, wees dan bedacht op bovenstaande.

Related Posts

Houben & van Dijck