Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Kunt u als buitenlander scheiden in Nederland?

In Nederland wonen veel nationaliteiten. In Brabant alleen al wonen meer dan 50.000 expats uit verschillende landen en dus met verschillende nationaliteiten. Dit levert interessante vraagstukken op over de internationale regels in het familierecht. Kunnen bijvoorbeeld twee Duitsers die in Duitsland zijn getrouwd maar woonachtig zijn in Nederland scheiden in Nederland?

Er zijn veel internationale afspraken op dit gebied. Er zijn onder meer verordeningen van de Europese Unie en (wereldwijde) verdragen die regels stellen over welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van deze zaken en welk recht er vervolgens van toepassing is.

Wat betreft echtscheiding -en de vraag welke rechter de echtscheiding tussen twee echtgenoten kan uitspreken- stelt de Verordening (EG) Nr. 2201/2003 (Brussel II bis) regels. In artikel 1 tot en met 14 van deze verordening is te lezen welke rechter bevoegd is om de echtscheiding uit te spreken in internationale kwesties. De hoofdregel is dat de rechter van de lidstaat op wiens grondgebied de echtgenoten of een van hen hun/zijn gewone verblijfplaats hebben/heeft bevoegd is en ook de rechter van de lidstaat van de gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten. De twee Duitsers uit het voorbeeld kunnen dus zowel in Nederland als in Duitsland scheiden. Immers, zij wonen in Nederland en hebben allebei de Duitse nationaliteit.

Omdat er twee of meer rechters bevoegd kunnen zijn, is het van belang om vooraf goed na te denken in welk land de echtscheidingsprocedure in gang wordt gezet. Immers, de rechter die bevoegd is om de echtscheiding uit te spreken is op grond van internationale wetgeving en verdragen vaak ook bevoegd om een oordeel te geven over de zogenoemde nevenverzoeken, zoals alimentatie, omgang en een boedelscheiding.

Indien er een echtscheidingsverzoek wordt ingediend, dan is deze rechter bovendien ook de rechter die eerst zal oordelen over de zaak. In de huidige regeling moet de rechter waar een zaak als eerste aanhangig is gemaakt zich eerst uitlaten over zijn bevoegdheid voordat de rechter in het andere land hierover een beslissing mag nemen. Deze zogenoemde litispendentie regeling betekent dat het eerste verzoek dus soms bepaalt in welk land de echtscheiding wordt geregeld!

Dat de Nederlandse rechter bevoegd is om de echtscheiding uit te spreken, betekent overigens niet automatisch dat het Nederlands recht ook van toepassing is in die zaak. Het toepasselijk recht is een vraag van een andere orde dan wie de bevoegde rechter is. Het is dus mogelijk dat de Nederlandse rechter het recht uit een ander land moet toepassen op het echtscheidingsverzoek en/of de nevenverzoeken. Zo komt het voor dat de Nederlandse rechter Pools of Chileens recht moet toepassen in een echtscheidingsprocedure.

Gelet op de complexiteit is het verstandig om altijd juridisch advies in te winnen over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter en het toepasselijk recht. Alleen met een goed advies kunt u ook een juiste afweging maken wat verstandig is in uw geval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Houben & van Dijck