Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Ontbinding koopovereenkomst tweedehands auto

Het Hof Amsterdam heeft recent een uitspraak gedaan waarin een koopovereenkomst van een tweedehands auto werd ontbonden, omdat binnen zes maanden na aankoop één van de nokkenassen afbreekt.

Wat was er aan de hand?

Een consument heeft voor een bedrag van € 7.750,- een tweedehands auto gekocht met een kilometerstand van 152.647 km. Drie maanden later verliest de motor echter plotseling aan vermogen. De koper heeft de auto naar nabijgelegen garage gebracht, waar vervolgens wordt geconstateerd dat een van de nokkenassen is gebroken.

De koper heeft contact opgenomen met de verkoper met het verzoek om de auto te herstellen. Maar de verkoper geeft aan dat mankementen aan de motor buiten de garantie vallen. De koper stapt uiteindelijk naar de rechter om de koopovereenkomst te ontbinden en het aankoopbedrag terug te vorderen. De verkoper stelt zich echter op het standpunt dat de motorschade is ontstaan door het handelen of nalaten na verkoop van de auto.

De kantonrechter heeft de koopovereenkomst ontbonden omdat het breken van de nokkenas binnen vier maanden na aankoop en nadat de koper ongeveer 10.000 kilometer had gereden in beginsel een omstandigheid oplevert waarmee de koper gezien het aankoopbedrag, de kilometerstand en het bouwjaar, bij de aankoop geen rekening hoefde te houden. De verkoper gaat vervolgens tegen deze beslissing in beroep.

Van belang is dat het hier gaat om een consumentenkoop. De koper heeft de auto namelijk als particulier gekocht, terwijl de verkoper handelde vanuit zijn bedrijf. Dit is van belang omdat bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, wanneer een gebrek zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart. Het is vervolgens aan de verkoper om te stellen en bewijzen dat de zaak bij de aflevering wel aan de overeenkomst heeft beantwoord omdat het gebrek het gevolg is van of zijn oorsprong vindt in een omstandigheid die zich na de aflevering van het goed heeft voorgedaan.

In deze zaak slaagde de verkoper er niet in om te bewijzen dat de schade inderdaad was ontstaan door het handelen of nalaten na de aflevering. Het Hof heeft de koopovereenkomst daarom ontbonden en de verkoper veroordeeld tot terugbetaling van het aankoopbedrag en de gevolgschade.

Heeft u ook een vraag over een van uw aankopen? Neem dan gerust contact op, wij helpen u graag verder.

Related Posts

Houben & van Dijck