geld

update
Rapport Alimentatienormen update 2019

Elk jaar wordt het Rapport Alimentatienormen bijgeschaafd zodat het rapport volledig up to date is en in overeenstemming is met de meest recente jurisprudentie. Ook in 2019 zijn er weer enkele wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen staan in dit artikel centraal.

proceskosten
Proceskosten in familiezaken

 Wie een procedure verliest moet alle proceskosten betalen…. Toch? Ik krijg veel vragen over de kosten van een gerechtelijke procedure en wie deze kosten moet betalen als er een procedure wordt verloren. Zeker als er sprake is van ongelijkheid in de financiële middelen van de partijen rijst vaak de vraag of de proceskosten bij winst kunnen worden afgewenteld op de wederpartij.