Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Nieuwste inkomensgrenzen voor gefinancierde rechtsbijstand

Voor personen die onvoldoende inkomen en vermogen hebben om het uurtarief van een advocaat te betalen biedt de mogelijkheid om gefinancierde rechtsbijstand aan te vragen vaak uitkomst. De Wet op de Rechtsbijstand bepaalt dat wanneer de aard van het geschil hierom vraagt, er voldoende financieel belang, het een particulier belang betreft en een burger een lager inkomen en vermogen heeft dan het wettelijke maximale  vastgestelde inkomen en vermogen, er gefinancierde rechtsbijstand kan worden aangevraagd.

De overheid betaalt dan het honorarium van de advocaat, behoudens een door de burger te betalen eigen bijdrage. Dit geldt zowel in advieszaken als in gerechtelijke procedures.  De advocaat vraagt dan een zogenoemde toevoeging voor u aan. De nieuwste inkomensgrenzen en eigen bijdragen zijn onlangs weer gepresenteerd (www.rechtsbijstand.nl). Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2018.

 

Inkomensgrenzen 2018 

Per 1 januari 2018 mag een alleenstaande maximaal € 26.900,– bruto fiscaal jaarinkomen hebben gehad in het peiljaar 2016 om in aanmerking te kunnen komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Voor eenoudergezinnen of partners geldt een gezamenlijke grens van € 38.000,– in het peiljaar. Als het inkomen lager is dan de voornoemde bedragen, dan wordt vervolgens gekeken of het vermogen in het peiljaar niet te hoog was. De grens is gesteld op het heffingsvrije vermogen in 2016, te weten € 24.437,–. Heeft een burger meer vermogen, dan wordt er geen toevoeging versterkt en wordt de burger geacht in te teren op zijn vermogen. De eigen bijdrage varieert van € 196,– tot € 849,–, afhankelijk van het inkomen en de aard van de zaak. Klik hier voor een overzicht van de volledige inkomensgrenzen.

 

Peiljaarverlegging

Het is denkbaar dat iemand op grond van zijn inkomen en/of vermogen in het peiljaar niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, maar op dit moment op grond van zijn actuele inkomen en vermogen wel. Er kan dan een verzoek om peiljaarverlegging worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Met dit verzoekt wordt de Raad verzocht om naar het actuele inkomen en vermogen te kijken in plaats van het oude inkomen van twee jaar terug. In sommige gevallen zorgt een peiljaarverlegging ervoor dat er alsnog een toevoeging wordt verleend, terwijl dit op grond van de inkomensgegevens in het peiljaar is geweigerd.

 

Hercontrole

De Raad voor Rechtsbijstand geeft een toevoeging altijd voorlopig af. De Raad vraagt bij de Belastingdienst het verzamelinkomen en vermogen op in het toepasselijke peiljaar, in 2018 is dat het peiljaar 2016. Het is mogelijk dat de Belastingdienst het verzamelinkomen en vermogen in het peiljaar nog niet definitief heeft vastgesteld op het moment dat de Raad een beslissing neemt over de toevoegingsaanvraag. Daarom controleert de Raad altijd achteraf of het verzamelinkomen en/of vermogen in het peiljaar de vastgestelde inkomens- en vermogensgrens niet heeft overschreden. Dit is een wettelijke hercontrole. Deze hercontrole vindt meestal pas enkele jaren na de verstrekking van de toevoeging plaats. Wanneer de Raad van de Belastingdienst het definitief vastgestelde verzamelinkomen en vermogen heeft ontvangen, zal de Raad een definitief besluit nemen over de toevoegingsvraag. Dit kan dus betekenen dat de Raad na de controle de voorlopige toevoeging alsnog intrekt.

Meer informatie

Onze medewerkers kunnen u alles vertellen over gefinancierde rechtsbijstand. U kunt ook alle informatie vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rechtsbijstand.nl alsook in de Wet op de Rechtsbijstand.

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Houben & van Dijck