kinderalimentatie

foto geld
Voldoe de kinderalimentatie op een inzichtelijke wijze om latere problemen te voorkomen!

Met grote regelmaat worden er alimentatieprocedures gevoerd en worden er door de rechtbank alimentatieverplichtingen opgelegd. Op basis van dergelijke uitspraken is de alimentatieplichtige verplicht om aan deze opgelegde alimentatieverplichting te voldoen. Helaas blijkt uit de praktijk dat de nakoming van een alimentatieverplichting regelmatig te wensen overlaat. Wanneer een alimentatieplichtige zijn of haar alimentatieverplichting niet nakomt, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de alimentatiegerechtigde (de ontvanger). Alimentatie is namelijk bedoeld om te kunnen voorzien in het levensonderhoud en wanneer iemand geen alimentatie ontvangt, kan dat wel eens betekenen dat diegene niet voldoende financiële middelen heeft om in het levensonderhoud van de kinderen te voorzien.

download
Herziening van de behoeftetabellen van kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie is enerzijds afhankelijk van de behoefte van de kinderen en anderzijds van de draagkracht van de onderhoudsplichtige personen. De behoefte wordt in de regel vastgesteld aan de hand van de zogenoemde Nibud-normen. Het Nibud heeft al enige tijd geleden aangekondigd dat de behoeftetabellen voor kinderalimentatie zullen worden herzien. Een korte update…