Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Vergoeding van de advocaatkosten na vrijspraak

Wanneer een strafzaak eindigt in een vrijspraak dan heeft de gewezen verdachte recht op vergoeding van de door de strafzaak geleden schade. Een onderdeel van de geleden schade kan de kosten van rechtsbijstand zijn, oftewel de rekening van de advocaat. Artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering geeft daarvoor een regeling.

Artikel 591a SV bepaalt dat de gewezen verdachte een vergoeding uit ’s Rijks kas kan worden toegekend wanneer de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel. Bij een volledige vrijspraak voor alle ten laste gelegde feiten eindigt de zaak zonder oplegging van straf of maatregel.

Wanneer u zich in een strafzaak laat bijstaan door een van de strafrechtadvocaten van Houben & Van Dijck Advocaten dan is er een reële kans dat u wordt vrijgesproken. Ik dat geval zullen wij voor u een verzoekschrift opstellen om de advocaatkosten vergoed te krijgen. Het verzoekschrift dient persoonlijk door de verdachte te worden ondertekend. Het verzoekschrift wordt na uw ondertekening door ons ingediend bij de rechtbank waar de strafzaak liep. Dat moet gebeuren binnen drie maanden nadat de strafzaak tot een einde is gekomen.

Het Openbaar Ministerie (de officier van justitie) krijgt de gelegenheid om schriftelijk op het verzoek te reageren. Wanneer het OM het eens is met het verzoek en wanneer de rechtbank geen vragen over het verzoek heeft dan kan verwacht worden dat het verzoek wordt toegewezen zonder dat er een zitting plaatsvindt. Is de officier van justitie het niet eens met het verzoek of heeft de rechtbank toch vragen, dan vindt er op de rechtbank een zitting plaats waarop het verzoek behandeld wordt. Die zitting is bij de Raadkamer van de rechtbank. Op de zitting kunnen de gewezen verdachte, de advocaat en de officier van justitie hun standpunt nader toelichten en vragen van de rechtbank beantwoorden.

De behandeling van het verzoekschrift neemt een aantal maanden in beslag. Als de vergoeding wordt toegekend duurt het vervolgens ook nog een aantal weken voordat de daadwerkelijke uitbetaling daarvan plaatsvindt.

De kosten die gemoeid zijn met de procedure om de advocaatkosten vergoed te krijgen worden eveneens, in ieder geval voor een belangrijk deel, door het Rijk vergoed. Deze maken deel uit van de door de rechtbank toe te kennen schadevergoeding en worden als onderdeel van de schadevergoeding uitgekeerd.

Wanneer u wordt bijgestaan door een strafrechtadvocaat van Houben & Van Dijck Advocaten en uw zaak eindigt in een vrijspraak dan zullen wij met u de mogelijkheden bespreken om de schade die u ten gevolge van de vervolging heeft geleden vergoed te krijgen.

Related Posts

Houben & van Dijck