Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Sepotgronden

Seponeren betekent niet (verder) vervolgen. Het openbaar ministerie (OM) is exclusief belast met de vervolging van strafbare feiten en kan dus beslissen om een zak te seponeren. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen technische sepots en beleidssepots.

Een technisch sepot volgt wanneer onvoldoende uitzicht bestaat op een veroordeling. Indien een zaak wellicht wel haalbaar is maar omwille van het algemeen belang een sepot toch nog wenselijk is, volgt een beleidssepot. De bekendste technische sepots zijn indien de verdachte onterecht als verdachte is aangemerkt, als er onvoldoende bewijs in het dossier aanwezig is of als het OM niet ontvankelijk is maar ook als het feit of de dader niet strafbaar blijkt te zijn.

Een verdachte kan onrecht als verdachte worden aangemerkt door een valse aangifte maar ook indien de verdachte een waterdicht alibi blijkt te hebben. Na de verdenking is dan voldoende bewijs naar voren gekomen terzake de onschuld van die persoon. Het OM kan niet ontvankelijk zijn als bijvoorbeeld het strafbare feit is verjaard, de verdachte is overleden of een verdachte jonger is dan 12 jaar. Een dader kan niet strafbaar zijn door bijvoorbeeld zelfverdediging.

Een beleidssepot kan samenhangen met het gepleegde feit, met de persoon van de verdachte of bijvoorbeeld met de verhouding tussen de verdachte en aangever. Een feit kan zo gering zijn dat strafvervolging onevenredig zwaar zou zijn in verhouding met wat er is gebeurd. Of de persoon in kwestie heeft maar een heel klein aandeel in het gebeuren gehad. Soms is een feit zo oud, dat vervolging dan ook niet meer opportuun is. Of de verdachte is nog zo jeugdig dat vervolging onevenredig zwaar zou zijn. Of indien de verdachte ook door het feit is getroffen door eigen letsel.

De verhouding tussen de verdachte en aangever kan ook een belangrijke rol spelen bij een sepotbeslissing. Denk bijvoorbeeld aan een uit de hand gelopen ruzie tussen vader en moeder, of ouder en kind. Maar ook geldt dit soms voor buren die naast elkaar wonen. Maar ook kan dit een rol spelen indien de aangever medeschuld heeft gehad of als partijen zelf al tot een oplossing zijn gekomen waardoor strafrechtelijk ingrijpen niet meer opportuun is.

Als je voor een politierechterzitting bent gedagvaard, kun je dus altijd even met je advocaat overleggen of het zin heeft om voordien een verzoek tot sepot bij het OM in te dienen. Indien het OM daarmee instemt, hoeft jouw strafzaak dan niet meer plaats te vinden.

Related Posts

Houben & van Dijck