Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Verhuizen na een echtscheiding

Draagt u na een echtscheiding of verbreking van een relatie samen het ouderlijk gezag over de kinderen, dan heeft u de toestemming van uw ex-partner nodig om met de kinderen te verhuizen.

Een onderdeel van het ouderlijk gezag is de beslissing over het hoofdverblijf en de woonplaats van de kinderen. Bij elke verhuizing van de ouder samen met de kinderen, is de toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig. Dus óók als het gaat om een verhuizing van slechts enkele kilometers.

In de praktijk blijkt dat veel ouders zich niet bewust zijn van deze verplichting in het kader van het ouderlijk gezag. Zeker als er een nieuwe partner in het spel is, en de ouder samen wil gaan wonen met deze nieuwe partner en de kinderen, al dan niet in een andere woonplaats, lopen veel ouders tegen discussies met de andere ouder aan. Een verhuizing van de kinderen heeft namelijk niet alleen gevolgen voor de verhuizende ouder, maar ook voor de andere ouder en de kinderen zelf.

De wet zegt hierover dat een ouder de voorgenomen verhuizing kan voorleggen aan de rechter, met het verzoek om vervangende toestemming te verlenen voor de voorgenomen verhuizing. De rechter toetst de voorgenomen verhuizing dan aan een aantal in de jurisprudentie ontwikkelende criteria:

  • De noodzaak om te verhuizen.
  • De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid.
  • De door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en voor de andere ouder te verzachten en/of te compenseren.
  • De mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie in overleg.
  • De rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving.
  • De verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg.
  • De frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de verhuizing.
  • De leeftijd van de minderjarige, zijn/haar mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen.
  • De extra kosten van de omgang na de verhuizing.

Er vindt tijdens deze procedure dus altijd een belangenafweging plaats, tussen de belangen van de verhuizende ouder, de achterblijvende ouder en de kinderen. In sommige gevallen kan deze belangenafweging leiden tot een afwijzing van het verzoek om te verhuizen, zelfs als de verhuizende ouder zijn/haar woning al heeft verkocht en een nieuwe woning heeft gekocht in een nieuwe woonplaats.

De belangenafweging kan ook resulteren in toestemming voor een verhuizing naar de andere kant van de wereld met een vakantieregeling ter compensatie voor de andere ouder. De uitkomst van de zaak is dus van alle omstandigheden afhankelijk.

Het is dus van belang om een voorgenomen verhuizing ruim op tijd aan te kondigen bij de andere ouder en zo nodig de zaak tijdig aan de rechter voor te leggen om te voorkomen dat de zaak in een laat stadium alsnog afketst. Let wel, deze procedure moet dus gevoerd worden vóórdat de verhuizing plaats zal gaan vinden. Als uw ex-partner al is verhuisd zonder uw toestemming heeft u andere juridische instrumenten ter beschikking.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze familierechtadvocaten.

Related Posts

Houben & van Dijck