Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Voorlopige voorziening in echtscheidingszaken

Een echtscheiding heeft een doorlooptijd van enkele maanden, soms zelfs enkele jaren (!) Er moeten afspraken gemaakt worden over de kinderen, het huis, de inboedel, de pensioenen, alimentatie enzovoorts. De rechter is nodig om de echtscheiding uit te spreken en soms is de rechter ook nodig om beslissingen te nemen over de gevolgen van de echtscheiding. In dat laatste geval duurt de echtscheidingszaak minimaal een aantal maanden. Vervolgens duurt het ook weer even voordat de echtscheiding formeel is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Pas als de trouwakte is doorgehaald, is de echtscheiding een feit.

Maar wat nu als er een acuut probleem is dat meteen moet worden opgelost? Wat nu als er problemen ontstaan die de doorlooptijd van de echtscheidingsprocedure niet kunnen afwachten? Gedacht kan worden aan de situatie dat de echtgenoten niet meer samen door een deur kunnen, een van de twee echtgenoten te weinig inkomen heeft om het financieel zelf te rooien, de echtgenoten samen het ouderschap niet meer kunnen vormgeven.

De wet heeft voor deze situaties een uitkomst gegeven in artikel 821 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Een echtgenoot heeft de mogelijkheid om gedurende de echtscheidingsprocedure of enkele weken daarvoor de rechter te vragen voorlopige voorzieningen te treffen voor de duur van de echtscheidingsprocedure.

De wet soms de voorlopige voorzieningen op. Deze lijst is limitatief, in die zin dat dit de enige voorlopige voorzieningen zijn. Wilt u iets anders, dan kan dit niet via de voorlopige voorzieningenregeling van artikel 821 Rv.

De voorlopige voorzieningen zijn (kortweg):

  • Het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning met een bevel dat de andere echtgenoot uit de woning moet vertrekken
  • Het beschikbaar stellen van de goederen die strekken tot het dagelijks gebruik van een echtgenoot en van de kinderen;
  • Het toevertrouwen van de kinderen met een bevel tot afgifte van deze kinderen;
  • Een voorlopige kinderalimentatiebijdrage;
  • Een voorlopige partneralimentatiebijdrage;
  • Een voorlopige omgangsregeling;
  • Een voorlopige informatieregeling;

Dit is het! Meer kan dus niet gevraagd worden. Als u iets ander wilt dan deze voorzieningen, dan biedt in sommige gevallen een kort geding nog uitkomst. Met deze wettelijke voorlopige voorzieningen moet een echtgenoot het in de regel echter doen.

De voorlopige voorzieningenprocedure is een spoedprocedure. De wet bepaalt dat de zaak binnen drie weken na de aanvraag van de voorlopige voorziening(en) bij de rechter behandelt dient te worden.  Dit lijkt snel, maar in zeer spoedeisende zaken kan drie weken al te lang zijn. Gelukkig houden rechters meestal wel rekening met de spoedeisendheid van bepaalde verzoeken. Zeker als wij dit als advocaat goed motiveren. Het advies is om in ieder geval tijdig aan de bel te trekken als escalatie van een geschil dreigt.

De voorlopige voorzieningen worden in beginsel getroffen voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Het zijn dus echt ordemaatregelen. In de echtscheidingsprocedure zal vervolgens definitief worden beslist over alle gevolgen van de echtscheiding. Het is dan ook mogelijk dat er heel anders wordt beslist dan hetgeen als voorlopige voorziening is vastgesteld.

Indien u meer informatie wilt ontvangen kunt u zich tot een van onze familierechtadvocaten wenden.

Related Posts

Houben & van Dijck