Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Verkorting duur partneralimentatie?

Recent hebben de VVD, D66 en PvdA opnieuw het plan opgepakt om de duur van de partneralimentatie te verkorten naar (in beginsel) vijf jaar. Op 11 juni 2018 is de tweede nota van wijziging van het wetsvoorstel ‘Wet Herziening Partneralimentatie’ ingediend. Het wetsvoorstel regelt dat de duur van de partneralimentatie de helft bedraagt van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

Wettelijke partneralimentatietermijn

Op dit moment is de hoofdregel dat er gedurende een periode van twaalf jaar partneralimentatie betaald moet worden, te rekenen vanaf het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Op deze hoofdregel geldt èèn uitzondering. Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd èn zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren, dan wordt de duur van de partneralimentatie beperkt tot de duur van het huwelijk. Zijn partijen korter dan vijf jaar gehuwd, maar hebben zij samen wel kinderen, dan geldt toch de periode van twaalf jaar voor de partneralimentatie.

Wetsvoorstel

Als het aan de VVD, PvdA en  D66 ligt wordt de wettelijke partneralimentatietermijn maximaal vijf jaar. Al lange tijd zijn er plannen om de partneralimentatietermijn te verkorten tot vijf jaar. Reeds in 2015 werd een wetsvoorstel aanhangig gemaakt tot verkorting van de partneralimentatietermijn. Volgens de initiatiefnemers (VVD, D66 en PvdA) sloot dit wetsvoorstel aan bij de maatschappelijke opvatting dat de zelfstandigheid van de beide partners, de (nagenoeg) gelijke kansen op de arbeidsmarkt en de bestaande scholings- en opleidingsmogelijkheden in beginsel betekenden dat iedereen al weer snel na een scheiding in zijn of haar eigen levensonderhoud kon voorzien. Een partneralimentatietermijn van twaalf jaar werd niet meer van deze tijd geacht.

Het wetsvoorstel kreeg forse kritiek. De afdeling advisering van de Raad van State gaf onder meer aan dat de initiatiefnemers in het voorstel uitgaan van een situatie met betrekking tot de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en met betrekking tot de verdeling van zorgtaken binnen het huwelijk, die ver verwijderd is van de maatschappelijke realiteit.

Het bleef lange tijd stil, maar nu is de tekst van het wetsvoorstel aangepast om tegemoet te komen aan de eerdere bezwaren. Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de maximale alimentatietermijn wordt verkort van twaalf jaar naar vijf jaar. Hierop worden twee uitzonderingen gemaakt. Bij langdurige huwelijken (die langer dan vijftien hebben geduurd), waarbij de  alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren (tot het bereiken van de AOW-leeftijd). En bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, blijft de maximale duur van de partneralimentatie twaalf jaar.

Krijgt het wetsvoorstel de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer? Ik houd u op de hoogte.

Geschreven door: Katinka Bovens

Related Posts

Houben & van Dijck