Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Aanzeg verplichting bij einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Wanneer een werknemer bij een nieuwe werkgever kan beginnen wordt meestal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden, bijvoorbeeld voor een jaar. Door de wet zijn grenzen gesteld aan het aantal elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en de duur daarvan. Daar kom ik in een latere blog op terug.

Voor een werknemer brengt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd veel onzekerheid met zich mee. Heb ik als de overeenkomst is afgelopen nog wel een baan? Wordt mijn arbeidsovereenkomst verlengd? Moet ik al gaan solliciteren? Om de werknemer tegemoet te komen en de onzekerheid enigszins te beperken is in artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek de aanzegverplichting voor de werkgever opgenomen. De aanzegverplichting houdt kort gezegd in dat de werkgever uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk aan de werknemer moet laten weten moet laten of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet. De werknemer weet dan waaraan hij/zij toe is.

Wanneer de werkgever helemaal vergeet om aan de aanzegverplichting te voldoen dan kan de werknemer een schadeloosstelling van één maandloon vorderen.  Als de werkgever de aanzegging niet heeft vergeten maar te laat heeft gedaan, bijvoorbeeld een halve maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan kan de werknemer van de werkgever een schadeloosstelling vorderen naar rato van de te late aanzegging. In mijn voorbeeld is dat dan een schadeloosstelling van een half maandloon. 

De werkgever is de aanzegvergoeding niet alleen verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, maar ook wanneer de arbeidsovereenkomst wel wordt verlengd en dat niet op tijd aan de werknemer is verteld. In de praktijk zal een werknemer de aanzegvergoeding zelden vorderen wanneer de arbeidsovereenkomst wel wordt verlengd. Vordert de werknemer de aanzegvergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst wel wordt verlengd, dan kan hij er wel haast zeker van zijn dat de arbeidsovereenkomst daarna niet meer wordt verlengd. Bovendien zal de werkgever dan wel beter oppassen. Een ezel……

Related Posts

Houben & van Dijck