arbeidsrecht

Vrouwe Justitia
Voortduren slapende dienstverbanden in strijd met goed werkgeverschap?

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid geldt het opzegverbod niet meer en mag de werkgever de werknemer ontslaan. Veel werkgevers kiezen er echter voor om zieke werknemers niet te ontslaan, maar laten deze arbeidsovereenkomsten voortduren. Dit worden slapende dienstverbanden genoemd. Werkgevers kiezen hiervoor, omdat zij na twee jaar ziekte geen verplichting meer hebben om het loon van de zieke werknemer door te betalen. Daarnaast zijn zij wel verplicht om de werknemer een transitievergoeding te betalen wanneer zij de arbeidsovereenkomst beëindigen.

direction-1015716_960_720
Ontslagmogelijkheden

Wanneer een werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een werknemer wenst te beëindigen dan zijn daarvoor verschillende mogelijkheden.