Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Arbeidsrecht op de schop. WAB ook aangenomen door de Eerste Kamer

Gisteren, 28 mei 2019, heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De wet treedt definitief in werking op 1 januari 2020. Deze wet moet ervoor zorgen dat er meer evenwicht op de arbeidsmarkt ontstaat tussen flexibele en vaste contracten. Maar wat verandert er nu eigenlijk?

  • Werknemers krijgen na drie jaar recht op een vast contract. Binnen deze termijn mag een werkgever de werknemer 3 tijdelijke contracten aanbieden. Nu hebben werknemers na twee jaar recht op een vast contract. Dit wordt de ketenregeling genoemd.
  • Er wordt een nieuwe ontslaggrond toegevoegd. Dit betreft een cumulatiegrond, waardoor meerdere ontslaggronden met elkaar gecombineerd kunnen worden.
  • Bij beĆ«indiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever, hebben werknemers vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Op grond van de huidige wet hebben werknemers hier pas recht op nadat zij twee jaar in dienst zijn geweest van de werkgever.
  • Ook de berekening van de transitievergoeding verandert. Zo bouwt een werknemer de transitievergoeding op over de feitelijke duur van zijn arbeidsovereenkomst en wordt dit niet afgerond op halve dienstjaren. Daarnaast bouwt de werknemer geen hogere transitievergoeding meer op als hij langer dan tien jaar in dienst is.
  • Bij oproepkrachten met een nuluren- of een min-maxcontract moet de werkgever jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang.
  • Payrollwerknemers vallen niet langer onder het uitzendregime. Dit betekent dat zij recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die bij de werkgever in dienst zijn. Daarnaast kan er ook geen ruimere ketenregeling of uitzendbeding meer worden toegepast.
  • Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en gaan een hoge WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel contract.

Related Posts

Houben & van Dijck