Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Transitievergoeding of gelijkwaardige voorziening in de cao?

Inleiding

Als een arbeidsovereenkomst na 2 jaar wordt beëindigd op initiatief van de werkgever, is de werkgever verplicht om aan de werknemer een transitievergoeding te betalen. Deze regel geldt echter niet wanneer er in de geldende cao een gelijkwaardige voorziening is getroffen. Maar wanneer is een voorziening in een cao nu gelijkwaardig aan de transitievergoeding?

Gezichtspunten Hoge Raad

Over deze vraag moest de Hoge Raad zich recent buigen. De werkneemster vorderde in deze zaak de transitievergoeding, omdat zij van mening was dat de voorziening in de cao niet gelijkwaardig was aan de transitievergoeding. De werkgever stelde zich om haar beurt op het standpunt dat de voorziening wel gelijkwaardig was aan de transitievergoeding en dat zij daarom niet verplicht was om deze transitievergoeding te betalen.

De Hoge Raad overweegt in zijn arrest van 29 maart 2019 allereerst dat of een voorziening kan worden aangemerkt als een gelijkwaardige voorziening afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Hierbij heeft de rechter een grote mate van vrijheid.

De Hoge Raad geeft vervolgens wel een aantal gezichtspunten waarop gelet moet worden bij de beantwoording van bovenstaande vraag. Er dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de potentiële waarde van de voorziening waarop de werknemer volgens de cao recht heeft en de transitievergoeding waarop de werknemer volgens de wettelijke regeling recht zou hebben. Hierbij merkt de Hoge Raad op dat de hoogte van een transitievergoeding per werknemer kan verschillen. Deze is namelijk afhankelijk van het salaris en het arbeidsverleden van de betreffende werknemer. Dit kan met zich meebrengen dat een voorziening in de cao voor de ene werknemer wel als een gelijkwaardige voorziening dient te worden aangemerkt en voor een andere werknemer juist niet. Tenslotte overweegt de Hoge Raad nog dat het voor een gelijkwaardige voorziening niet verplicht is dat de voorziening in de cao gericht is op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid. Uiteraard kan dit wel worden meegenomen in de afweging of een bepaalde voorziening dient te worden aangemerkt als een gelijkwaardige voorziening.

Conclusie

De vraag of een voorziening in een cao als gelijkwaardig aan de transitievergoeding moet worden aangemerkt, blijft dus sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Met zijn arrest heeft de Hoge Raad echter wel meer handvaten gegeven bij deze beoordeling.

Heeft u vragen of de transitievergoeding? Neem dan gerust contact met ons op.27

Related Posts

Houben & van Dijck