Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Bestuursrechtelijke procedure: advocaat niet verplicht

In bestuursrechtelijke zaken staan burgers of organisaties tegenover de overheid. U kunt hierbij denken aan een geschil met de gemeente over een vergunning of een bestemmingsplan of een geschil met het UWV over een uitkering. Bij bestuursrechtelijke zaken is een advocaat niet verplicht, maar het mag wel. Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Wilt u geen advocaat inschakelen, maar liever het woord zelf ook niet voeren, dan kunt u zich ook laten bijstaan door iemand anders. Hiervoor heeft u wel een machtiging nodig.

Hoger beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechtbank en gaat u in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State? Ook dan hoeft u geen advocaat in te schakelen. U kunt ook dan nog steeds zelf procederen.

Hoe werkt een machtiging?

In de schriftelijke machtiging vermeldt u, naast uw eigen contactgegevens, wie u machtigt en dat deze persoon voor u in rechte mag optreden. U dient deze machtiging te ondertekenen. Wilt u iemand machtigen die tijdens de zitting namens u het woord voert, dan neemt u de (ondertekende) machtiging mee naar de zitting en overhandigt deze ter plekke aan de rechter. Wilt u iemand machtigen om namens u schriftelijke stukken in te dienen, dan stuurt u de machtiging en een kopie van uw identiteitsbewijs mee met de stukken.

 

 

Conclusie

Een advocaat is in bestuursrechtelijke zaken dus niet verplicht. Niet in de bezwaarprocedure, niet in beroep en ook niet in hoger beroep. Echter, is het vaak wel verstandig om juridische hulp in te schakelen gezien de grote belangen die op het spel staan. Ondanks dat het inschakelen van een advocaat niet verplicht is, is het dus wel verstandig en bovendien ook altijd toegestaan. Voor een bestuursrechtelijke aangelegenheid waarbij u juridische hulp wenst, kunt u altijd contact opnemen met een van onze advocaten. Wij helpen u graag.

Related Posts

Houben & van Dijck