Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Bijzondere bijstand

Mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien kunnen in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering krachtens de Participatiewet. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer voldoende inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, bijvoorbeeld door het vinden van een baan. Soms komt men voor extra onvoorziene kosten te staan die men niet kan betalen vanuit de bijstandsuitkering, omdat men met deze uitkering enkel in het levensonderhoud kan voorzien.

Wanneer men door omstandigheden voor extra kosten komt te staan die men vanwege het niet hebben van voldoende inkomen en/of vermogen niet zelf kan bekostigen, kan men in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee deze extra kosten kunnen worden betaald. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient men te voldoen aan enkele voorwaarden. Denk hierbij aan voorwaarden als: u moet wonen en verblijven in Nederland, u heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen, u bent 18 jaar of ouder, de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt moeten aantoonbaar onvoorzien en nodig zijn, er is sprake van bijzondere of dringende omstandigheden en de kosten kunnen niet op een andere wijze worden vergoed.

Zoals u uit het bovenstaande al kunt opmaken, worden aan de kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt aangevraagd eisen gesteld: de kosten moeten noodzakelijk zijn, door bijzondere omstandigheden zijn ontstaan en niet op een andere wijze (kunnen) worden vergoed. Hierbij kunt u denken aan de kosten die u maakt voor juridische procedures, zoals de eigen bijdrage (in het kader van gesubsidieerde rechtsbijstand) en het griffierecht.

De bijzondere bijstand kan worden aangevraagd bij uw eigen gemeente. Nadat een aanvraag voor bijzondere bijstand bij de gemeente is ontvangen, onderzoekt de gemeente of er aan alle voorwaarden is voldaan. Hierna neemt de gemeente een beslissing. Indien de gemeente besluit dat men in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, is deze uitkering in beginsel gelijk aan de kosten die men daadwerkelijk heeft. Afwijkingen en/of uitzonderingen (bijvoorbeeld een maximumvergoeding of richtprijs) daargelaten.

Leeft u van het bestaansminimum om in uw levensonderhoud te voorzien en wordt u met extra onvoorziene kosten geconfronteerd die u zelf niet kunt betalen? Wees u er dan van bewust dat u mogelijk in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Doe een dergelijke aanvraag wel op tijd. Het kan zijn dat de gemeente nadere eisen stelt aan de termijn voor het aanvragen van bijzondere bijstand. Mocht u vragen hebben en/of willen weten of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. De gemeente kan u van verdere informatie voorzien.

Geschreven door: Judith van Berlo

Related Posts

Houben & van Dijck