bestuursrecht

DenHaagOmbudsman
Nationale ombudsman bij klachten over overheid

Wat doet de Nationale ombudsman? Gaat het mis tussen u en de overheid? Heeft u een probleem en wordt u niet gehoord? Of heeft u geklaagd bij een overheidsinstantie en vindt u dat u niet serieus genomen wordt? Dan kunt u bij de Nationale ombudsman terecht.

overleg
Bijstandsuitkering en de inlichtingenplicht

Indien men bijstand ontvangt, heeft die persoon ook een heleboel plichten. Zo heeft men onder andere een arbeidsplicht, re-integratieplicht, medewerkingsplicht, legitimatieplicht, geldt er een taaleis, dient men een tegenprestatie te verrichten als dat door de gemeente wordt gevraagd én heeft men een inlichtingenplicht. Deze laatste plicht zal in dit artikel centraal staan.

belanghebbende
Belanghebbendheid

Ontvankelijkheid belanghebbende dient telkens opnieuw te worden beoordeeld bij nieuw besluit. Bestuursrechter is niet gebonden aan een oordeel in eerdere uitspraken en het gezag van gewijsde geldt hier niet.