Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

De Centrale Raad van Beroep geeft aan hoe rechters moeten omgaan met medische rapporten van het UWV

Op 30 juni 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter op het gebied van sociaal zekerheidsrecht) in een uitspraak uiteengezet hoe de rechter moet omgaan met zaken waarin de overheid zich beroept op het advies van een eigen medisch deskundige.

In deze zaak had betrokkene bij het UWV een WIA-uitkering aangevraagd. In dit kader vond een medische beoordeling plaats door de verzekeringsarts van het UWV. Het UWV oordeelde vervolgens dat betrokkene voldoende geschikt was om arbeid te verrichten en de WIA-aanvraag werd afgewezen. Betrokkene vond dat hij door de inzet van een eigen, niet onafhankelijke verzekeringsarts van het UWV was benadeeld. Hij stelde dat de rechter deze ongelijkheid moest herstellen door bijvoorbeeld zelf een deskundige te benoemen. Hij wees daarbij op het arrest “Korošec” van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In dit arrest is bepaald dat de rechter compensatie moet bieden als een partij in een nadeligere positie verkeert ten opzichte van de andere partij.

 

De Centrale Raad van Beroep heeft daarom in deze uitspraak middels een stappenplan uiteengezet hoe de rechter moet omgaan met zaken waarin de overheid (het UWV) zich beroept op een advies van een eigen medisch deskundige (de verzekeringsarts van het UWV).

Stap 1:

De rechter moet allereerst nagaan of het onderzoek van de verzekeringsarts zorgvuldig is geweest en het rapport moet deugdelijk gemotiveerd, inzichtelijk en consistent zijn. Als het rapport niet voldoet aan deze eisen, kan het besluit bij de rechter geen stand houden.

Stap 2:

Vervolgens moet evenwicht bestaan tussen betrokkene en het UWV wat betreft de mogelijkheid om bewijsmateriaal aan te dragen. In verband met de twijfel aan de onpartijdigheid van de verzekeringsartsen van het UWV bij de vaststelling van de beperkingen van betrokkene, moet de rechter de vraag beantwoorden of de betrokkenen voldoende ruimte heeft gehad tot betwisting van de medische bevindingen van de verzekeringsartsen, bijvoorbeeld door zelf stukken in te dienen. Als dit evenwicht er niet is, zal de rechter dit moeten herstellen door betrokkene bijvoorbeeld alsnog de gelegenheid te geven om medische stukken in te dienen of door zelf een onafhankelijke deskundige te benoemen. Als de betrokkene de rechter heeft verzocht om een onafhankelijke deskundige te benoemen, en de rechter wijst dit verzoek af, dan zal de rechter dit goed moeten motiveren.

Stap 3:

Tot slot vindt de inhoudelijke beoordeling plaats. Als de rechter naar aanleiding van de betwisting van betrokkene twijfelt over de beoordeling van het UWV, kan ook dit een reden zijn om een onafhankelijke deskundige te benoemen.

 

De volledige uitspraak kunt u terugvinden via onderstaande link:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:2226

Related Posts

Houben & van Dijck