alimentatie

foto percentage
Indexeringspercentage 2020 bekend!

De Minister van Veiligheid en Justitie stelt richting het einde van het jaar het indexeringspercentage vast waarmee alimentatiebijdragen voor het volgende jaar worden verhoogd. Dat is afhankelijk van de stijgingen van de lonen in dat komende jaar. Het indexeringspercentage voor 2020 is onlangs bekend gemaakt (gepubliceerd in de Staatscourant) en bedraagt 2,5%.

photographer-2146398_960_720
Alimentatiefraude

Na een huwelijk kan een van de echtgenoten gehouden zijn om partneralimentatie te betalen aan de andere echtgenoot. Deze partneralimentatiebijdrage is bedoeld voor de kosten van het levensonderhoud van de andere partner en wordt becijferd aan de hand van het welstandsniveau tijdens het huwelijk. Wat nu als er een nieuwe partner in het spel komt aan de zijde van de alimentatieontvanger?

update
Rapport Alimentatienormen update 2019

Elk jaar wordt het Rapport Alimentatienormen bijgeschaafd zodat het rapport volledig up to date is en in overeenstemming is met de meest recente jurisprudentie. Ook in 2019 zijn er weer enkele wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen staan in dit artikel centraal.

procent
Zorgkorting

Ouders zijn onderhoudsplichtig jegens hun kinderen. De kinderalimentatiebijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte van de kinderen enerzijds en de draagkracht van de onderhoudsplichtige ouders anderzijds. Op grond van een behoefte- en draagkrachtberekening kan er vervolgens een alimentatiebijdrage worden vastgesteld. Er wordt echter óók rekening gehouden met de kosten die de gedeelde zorg in de vorm van een zorg- en contact- of omgangsregeling met zich meebrengen. Op dat moment draagt de onderhoudsplichtige ouder immers ook kosten voor de kinderen.

gezin
Kinderalimentatie en de nieuwe partner

In de praktijk komt vaak de vraag of de alimentatiebijdrage wijzigt zodra één van de twee ex-partners een nieuwe partner krijgt.  Deze vraag is niet zo simpel te beantwoorden. Het hangt namelijk af van de omstandigheden van het geval. Is er een nieuwe partner aan de zijde van de alimentatiebetaler of aan de zijde van de alimentatieontvanger? En zijn de kersverse partners alleen verliefd, verloofd of ook… getrouwd?