Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Mijn participatiewet uitkering (bijstandsuitkering) wordt beëindigd, wat kan ik doen?

De gemeente kan op grond van artikel 54 van de Participatiewet de participatiewet uitkering (hierna: “bijstandsuitkering”) beëindigen of intrekken. De hoofdreden daarvoor wordt gevonden in artikel 17 van de Participatiewet. Artikel 17 Participatiewet houdt in dat de ontvanger van de bijstandsuitkering verplicht is aan de gemeente inlichtingen te verstrekken. De inlichtingen dienen op verzoek van de gemeente, maar ook uit eigen beweging, aan de gemeente te worden verstrekt. Ook moet de ontvanger van een bijstandsuitkering de medewerking verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Participatiewet.

Reden voor de beëindiging of intrekking van de bijstandsuitkering kan zijn dat de gemeente uit eigen onderzoek heeft geconstateerd dat de gemeente niet goed is ingelicht over alle feiten en omstandigheden die van belang zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gemeente uit haar onderzoek constateert dat de ontvanger van de bijstandsuitkering een gezamenlijke huishouding voert met iemand terwijl een bijstandsuitkering wordt ontvangen op basis van de norm voor een alleenstaande.

Als de gemeente overgaat tot beëindiging of intrekking van de bijstandsuitkering dan dient de gemeente dit schriftelijk aan de ontvanger van de bijstandsuitkering mede te delen. In deze brief staan de gronden waarop de gemeente overgaat tot beëindiging of intrekking van de bijstandsuitkering. De gemeente stelt de ontvanger van de bijstandsuitkering vervolgens in de gelegenheid om in bezwaar te gaan tegen het besluit dat is ontvangen.

Voor het instellen van bezwaar geldt dat dit binnen zes weken na verzenddatum van het besluit moet worden ingesteld. Bij het opstellen van een bezwaarschrift en bij een eventuele hoorzitting is het van belang dat goed wordt gekeken naar de gronden die de gemeente heeft aangevoerd. Het onderzoek dat door de gemeente is uitgevoerd kan namelijk onvoldoende blijken om over te mogen gaan tot beëindiging of intrekking van de bijstandsuitkering.

Hebt u een besluit van de gemeente ontvangen tot beëindiging of intrekking van uw bijstandsuitkering of wordt u aanvraag voor een bijstandsuitkering afgewezen en wilt u hulp bij het maken van bezwaar tegen dit besluit, neemt u dan contact op.

Related Posts

Houben & van Dijck