Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Voorlopige voorziening in het bestuursrecht

Tegen een besluit van de overheid staat bezwaar (of beroep bij de bestuursrechter) door een belanghebbende open. Bezwaar en beroep hebben echter geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit van de overheid zijn werking blijft houden zolang u nog niet in het gelijk bent gesteld in bezwaar of beroep.

Omdat het enige tijd kan duren voordat de beslissing op bezwaar volgt of tot er een definitieve uitspraak van de rechtbank is kan er een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Door middel van de voorlopige voorziening wordt aan het besluit (tijdelijk) de werking ontnomen.

Vereisten voorlopige voorziening
Als eerste vereiste voor het verzoeken van een voorlopige voorziening is noodzakelijk dat er beroep is ingesteld, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld. Zonder lopende hoofdzaak kan er dus geen voorlopige voorziening worden aangevraagd.

Het tweede vereiste voor het treffen van een voorlopige voorziening houdt in dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang dat gelet op de belangen van de betrokkenen vereist dat er een voorlopige voorziening wordt getroffen. Een voorbeeld hiervan is als uw uitkering ten onrechte is beëindigd en u daardoor zonder inkomsten komt te zitten.

Voorlopig karakter
De naam van de voorlopige voorziening geeft al aan dat de uitspraak van de voorzieningenrechter een voorlopig karakter heeft. Een positieve uitspraak in het kader van een voorlopige voorziening staat er dan ook niet aan in de weg dat uw bezwaar wordt afgewezen of uw beroep ongegrond wordt verklaard. De voorzieningenrechter kan, in eenvoudige zaken, gelijktijdig in beroepszaak en het verzoek voor de voorlopige voorziening een uitspraak doen. In de meeste zaken zal het echter gaan om een tijdelijke maatregel die van kracht blijft tot aan de beslissing op bezwaar of de beslissing van de rechtbank. 

Termijn
Bij een verzoek voor een voorlopige voorziening wordt op korte termijn een zitting ingepland waarbij de voorzieningenrechter inlichtingen van partijen wenst te verkrijgen. De voorzieningenrechter doet binnen twee weken na de zitting uitspraak.

Wat nu?
Bent u het niet eens met een besluit van de overheid en wordt u onevenredig in uw belangen getroffen en kunt u daarom de beslissing op bezwaar of uitspraak van de rechtbank niet afwachten, kijkt u dan naar de mogelijkheid voor het verzoeken van een voorlopige voorziening.

Heeft u hulp nodig bij het verzoek voor een voorlopige voorziening, het bezwaar- of beroepschrift neemt u dan gerust contact op met ons kantoor of loop eens binnen tijdens ons wekelijks gratis inloopspreekuur (dinsdag 16:30 – 17:30 en vrijdag 10:00 – 11.00).

Related Posts

Houben & van Dijck